Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Distriktssköterska (550+ openings plus 16400+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Distriktssköterska mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Distriktssköterska är den i Sverige skyddade specialistbeteckningen för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett huvudman. Detta innefattar bland annat arbete på vårdcentraler/hälsocentraler med egen mottagningsverksamhet och rådgivning, barnhälsovård och skolhälsovård samt inom hemsjukvård och särskilda boenden. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-10-06

2022-10-05