Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Guide (450+ openings plus 5450+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Guide mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En guide (uttal: /'gajd/) är en person eller beskrivning som leder eller visar andra vägen genom ett område, eller beskriver hur man går tillväga med något särskilt. Det kan vara för att till exempel peka ut och informera om sevärdheter, eller för att leda dem som guidas längs en säker väg. En guide kan också arbeta på museum. Ciceron är en äldre benämning för guide eller vägvisare. Ordet är uppkallat efter den romerske vältalaren Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.). En vältalig guide i Rom fick smeknamnet cicerone. Genom Jacob Burckhardts vägvisare till italiensk konst Der Cicerone (1855) fick ordet internationell spridning. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: A guide is a person who leads travelers, sportsmen, or tourists through unknown or unfamiliar locations. The term can also be applied to a person who leads others to more abstract goals such as knowledge or wisdom. Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-05-21

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-18