Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Läkare (4300+ openings plus 107350+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Läkare mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En läkare (kallas ibland doktor i vardagligt tal) är någon som praktiserar medicin, vilket innebär att undersöka, behandla och stödja sin patient i dennes hälsa och mående. För att få jobba som läkare i Sverige krävs svensk legitimation, alternativt ett särskilt förordnande, det vill säga ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen eller landsting. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-01-28

2023-01-27