Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Marknadschef (40+ openings)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Marknadschef mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Marknadsföring (på engelska: marketing) är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en process där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld.Begreppet marknadsföring har sitt ursprung från den italienska ekonomen Giancarlo Pallavicini, redan år 1959. Rötterna från den italienska ekonomen var det första verktyget som blev den moderna marknadsföringen. Giancarlo Pallavicini hade följande definitioner: marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudande som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden. Det omfattar också att kommunicera erbjudanden, konkretisera värden och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias. En god och bra marknadsföring utgår från en marknadsföringsprocess som utgör en modell i fem steg för att skapa och fånga kundvärde. En modell som används vid marknadsföring är en omvärldsanalys, där den mest utbredda modellen för detta är SWOT-analysen. Marknadsföring kan studeras inom företagsekonomi och avdelningen i ett företag kallas marknadsavdelning. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2024-03-04

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-27

2024-02-26

2024-02-23

2024-02-22

2024-02-21

2024-02-20

2024-02-19

2024-02-16

2024-02-15

2024-02-14

2024-02-13

2024-02-12

2024-02-09