Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Specialistläkare (750+ openings)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Specialistläkare mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område. Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring är det möjligt att ansöka om specialistbevis, vilket utfärdas av Socialstyrelsen. Därefter kallas läkaren för specialistläkare och tandläkaren för specialisttandläkare. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2024-03-04

2024-03-01