Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Specialpedagog (250+ openings)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Specialpedagog mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En specialpedagog arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. I likhet med en speciallärare har specialpedagogen uppdraget att utveckla skolans lärmiljöer på individ-, grupp- och skolnivå. Syftet är att skolans verksamheten ska kunna möta behovet i en skola för alla. Specialpedagoger utbildas i Sverige vid Specialpedagogiska programmet. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2024-03-04

2024-03-01

2024-02-29