Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Sverige (53600+ openings)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Sverige mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sverige ([sværjɛ] ( lyssna)), formellt Konungariket Sverige ([ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ( lyssna)), är ett land som ligger på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Sverige hade den 18 augusti 2023 enligt SCB en befolkning på 10 554 692 och är, med en area (inklusive sjöar) på 447 425 km², det geografiskt femte största landet i Europa. Sveriges huvudstad är Stockholm, landets största stad med 1,4 miljoner invånare. Därutöver finns ytterligare två storstäder enligt Statistiska centralbyråns definition om kommun och tätort med fler än 200 000 invånare: Göteborg och Malmö. Omkring 87 procent av befolkningen, en ökande andel, lever i tätorter med minst 200 invånare (år 2016). Med OECD-definitionen – utgående från minst 50 000 invånare – bor 41 procent av svenskarna i urbana system. Sverige är därmed ett utpräglat landsbygdsland, med låg befolkningstäthet om 22 invånare per km² och med högre täthet i södra landshalvan. Sverige är en konstitutionell monarki med parlamentarisk demokrati och utvecklad ekonomi. Landet är medlem i Förenta nationerna sedan november 1946 och Europeiska unionen sedan den 1 januari 1995, samt även Schengenområdet sedan 2001. Sverige eller traditionellt Svea rike från fornnordiskans svíar, i sig troligen från nordiskans Svitjod, tidigast dokumenterat som Swēorice i det anglosaxiska Beowulfkvädet cirka år 1000, avsåg ursprungligen ett rike av svear, en folkstam i sin tur tidigast dokumenterad av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. Namnet ”Sweden” härrör från Svitjod. Swēoland ("Svea land") och Swēorīċe ("Svea rike") var också benämningar i fornengelskan på ett mer eller mindre sammanhållet område som svearna styrde över. Den första regenten över Svea rike som man vet något bestämt om var Erik Segersäll. Han var kung mellan omkring år 970 och 995. Erik Segersäll efterträddes av sin son Olof Skötkonung. Riket kristnades under medeltiden och erkändes genom kung Inge den äldre av påve Gregorius VII år 1080. Sedermera omfattades både svear och götar från omkring år 1160. Sverige ingick därefter i den nordiska Kalmarunionen 1397–1523. Under 1600-talets stormaktstid expanderade landet militärt, men förlorade större delen av områdena utanför skandinaviska halvön under 1700- och 1800-talen. Östra rikshalvan, sedermera Finland, som hade varit en del av riket sedan 1100-talet, förlorades till Ryssland år 1809. Det senaste kriget som Sverige direkt var inblandat i var Napoleonkrigen 1814, när Sverige förlänades Norge från Danmark in i Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905. Under 1900-talet präglades Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik av militär alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Neutralitetsdoktrinen övergavs 1995 i samband med Sveriges inträde i EU. Trots den militära alliansfriheten medverkade Sveriges försvarsmakt i utländska militära operationer genom Natosamarbetet Partnerskap för fred och EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Den militärt alliansfria doktrinen övergavs i samband med att regeringen, med brett stöd i riksdagen, i maj 2022 beslutade att lämna in en ansökan om Nato-medlemskap.Svensk kultur utmärker sig i internationella värderingsmätningar med sin individualism, humanism och sekularism samt med ett stort förtroende för stat, politik och myndigheter bland medborgarna. Svensk ekonomisk politik har sedan mitten av 1900-talet utmärkt sig internationellt för en högbeskattande offentlig resursfördelning av svenska folkets resurser, både inrikes och utrikes, och för blandekonomi (blandning av socialism och marknadsekonomi). Samförstånd råder mellan arbetsmarknadens parter, känt som den svenska modellen. Landet rankas fyra i världen i tidningen The Economists demokratiindex (2021) och plats 7 i Förenta nationernas ”Human Development Index” (2021-22). Landet är en av Förenta nationernas största bidragsgivare och ett av få länder som uppfyller deras biståndsmål om över 0,7 procent av BNI. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Sweden, formally the Kingdom of Sweden, is a Nordic country located on the Scandinavian Peninsula in Northern Europe. It borders Norway to the west and north, Finland to the east, and is connected to Denmark in the southwest by a bridge–tunnel across the Öresund. At 447,425 square kilometres (172,752 sq mi), Sweden is the largest Nordic country and the fifth-largest country in Europe. The capital and largest city is Stockholm. Sweden has a population of 10.5 million, and a low population density of 25.5 inhabitants per square kilometre (66/sq mi), with around 87% of Swedes residing in urban areas, which cover 1.5% of the entire land area, in the central and southern half of the country. Nature in Sweden is dominated by forests and many lakes, including some of the largest in Europe. Many long rivers run from the Scandes range, primarily emptying into the northern tributaries of the Baltic Sea. It has an extensive coastline and most of the population lives near a major body of water. With the country ranging from 55°N to 69°N, the climate of Sweden is diverse due to the length of the country. Germanic peoples have inhabited Sweden since prehistoric times, emerging into history as the Geats (Swedish: Götar) and Swedes (Svear) and constituting the sea peoples known as the Norsemen. An independent Swedish state emerged during the early 12th century. After the Black Death in the middle of the 14th century killed about a third of the Scandinavian population, the dominance of the Hanseatic League in Northern Europe threatened Scandinavia economically and politically. This led to the formation of the Scandinavian Kalmar Union in 1397, which Sweden left in 1523. When Sweden became involved in the Thirty Years' War on the Protestant side, an expansion of its territories began, forming the Swedish Empire, which remained one of the great powers of Europe until the early 18th century. Sweden is a highly developed country ranked seventh in the Human Development Index, it is a constitutional monarchy and a parliamentary democracy, with legislative power vested in the 349-member unicameral Riksdag. It is a unitary state, divided into 21 counties and 290 municipalities. Sweden maintains a Nordic social welfare system that provides universal health care and tertiary education for its citizens. It has the world's 14th highest GDP per capita and ranks very highly in quality of life, health, education, protection of civil liberties, economic competitiveness, income equality, gender equality and prosperity. Sweden joined the European Union on 1 January 1995 but rejected Eurozone membership following a referendum. It is also a member of the United Nations, the Nordic Council, the Schengen Area, the Council of Europe, the World Trade Organization and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-11-28