Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Sverige (84350+ openings plus 1394350+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Sverige mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sverige (svenskt uttal: [sværjɛ] ( lyssna)), formellt Konungariket Sverige ([ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ( lyssna)), är en konstitutionell monarki på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Sverige hade i februari 2022 en befolkning på &&&&&&&010462498.&&&&&010 462 498 och är, med en area (inklusive sjöar) på 447 425 km², det geografiskt femte största landet i Europa (om enbart den europeiska delen av Turkiet räknas). Huvudstad är Stockholm, landets största stad med 1,4 miljoner invånare. Därutöver finns ytterligare tre storstäder enligt Statistiska centralbyråns definition om kommun med fler än 200 000 invånare: Göteborg, Malmö och Uppsala. Omkring 87 procent av befolkningen, en ökande andel, lever i tätorter med minst 200 invånare (år 2016). Med OECD-definitionen – utgående från minst 50 000 invånare – bor bara 41 procent av svenskarna i urbana system. Sverige är alltså ett utpräglat landsbygdsland, med låg befolkningstäthet om 22 invånare per km² och med högre täthet i södra landshalvan. Sverige är en konstitutionell monarki med parlamentarisk demokrati och utvecklad ekonomi. Landet är medlem i Förenta nationerna sedan november 1946 och Europeiska unionen sedan den 1 januari 1995. Sverige eller traditionellt Svea rike från fornnordiskans svíar, i sig troligen från nordiskans Svitiod, tidigast dokumenterat som Swēorice i det anglosaxiska Beowulfkvädet cirka år 1000, avsåg ursprungligen ett rike av svear, en folkstam i sin tur tidigast dokumenterad av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. Riket kristnades under medeltiden och erkändes genom kung Inge den äldre av påve Gregorius VII år 1080. Sedermera omfattades både svear och götar från omkring år 1160. Sverige ingick därefter i den nordiska Kalmarunionen 1397–1523. Under 1600-talets stormaktstid expanderade landet militärt, men förlorade större delen av områdena utanför skandinaviska halvön under 1700- och 1800-talen. Östra rikshalvan, sedermera Finland, förlorades till Ryssland år 1809. Det senaste kriget som Sverige direkt var inblandat i var Napoleonkrigen 1814, när Sverige förlänades Norge från Danmark in i Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905. Under 1900-talet präglades Sveriges utrikespolitik av militär alliansfrihet. Detta till trots har Sveriges försvarsmakt medverkat i utländska militära operationer genom Natosamarbetet Partnerskap för fred och EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Svensk kultur utmärker sig i internationella värderingsmätningar med sin individualism, humanism och sekularism samt med ett stort förtroende för stat, politik och myndigheter bland medborgarna. Svensk ekonomisk politik har sedan mitten av 1900-talet utmärkt sig internationellt för sin stora högbeskattande offentliga resursfördelning av svenska folkets resurser, både inrikes och utrikes, och för blandekonomi (blandning av socialism och marknadsekonomi). Samförstånd råder mellan arbetsmarknadens parter, känt som den svenska modellen. Landet rankas tredje i världen i tidningen The Economists demokratiindex (2020) och plats 7 i Förenta nationernas ”Human Development Index” (2020). Landet är en av Förenta nationernas största bidragsgivare och ett av få länder som uppfyller deras biståndsmål om över 0,7 procent av BNI. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Sweden (Swedish: Sverige [ˈsvæ̌rjɛ] (listen)), officially the Kingdom of Sweden (Swedish: Konungariket Sverige [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] (listen)), is a Nordic country in Northern Europe. It borders Norway to the west and north, Finland to the east, and is connected to Denmark in the southwest by a bridge-tunnel across the Öresund. At 450,295 square kilometres (173,860 sq mi), Sweden is the largest country in Northern Europe, the third-largest country in the European Union, and the fifth largest country in Europe. The capital and largest city is Stockholm. Sweden has a total population of 10.4 million, the largest of the Nordic countries; and a low population density of 25.5 inhabitants per square kilometre (66/sq mi). 87% of Swedes live in urban areas, which cover 1.5% of the entire land area. The highest concentration is in the central and southern half of the country. Sweden is part of the geographical area of Fennoscandia. The climate is in general mild for its northerly latitude due to significant maritime influence. In spite of the high latitude, Sweden often has warm continental summers, being located in between the North Atlantic, the Baltic Sea, and vast Russia. The general climate and environment vary significantly from the south and north due to the vast latitudinal difference, and much of Sweden has reliably cold and snowy winters. Southern Sweden is predominantly agricultural, while the north is heavily forested and includes a portion of the Scandinavian Mountains. Germanic peoples have inhabited Sweden since prehistoric times, emerging into history as the Geats (Swedish: Götar) and Swedes (Svear) and constituting the sea peoples known as the Norsemen. An independent Swedish state emerged during the early 12th century. After the Black Death in the middle of the 14th century killed about a third of the Scandinavian population, the dominance of the Hanseatic League in Northern Europe threatened Scandinavia economically and politically. This led to the forming of the Scandinavian Kalmar Union in 1397, which Sweden left in 1523. When Sweden became involved in the Thirty Years' War on the Protestant side, an expansion of its territories began and eventually the Swedish Empire was formed. This became one of the great powers of Europe until the early 18th century. Swedish territories outside the Scandinavian Peninsula were gradually lost during the 18th and 19th centuries, ending with the annexation of present-day Finland by Russia in 1809. The last war in which Sweden was directly involved was in 1814 when Norway was militarily forced into a personal union, which peacefully dissolved in 1905. Since then, Sweden has been at peace, maintaining an official policy of neutrality in foreign affairs. In 2014, Sweden celebrated 200 years of peace, breaking even Switzerland's record for peace. Sweden was formally neutral through both world wars and the Cold War, although Sweden has since 2009 openly moved towards cooperation with NATO. In 2022, Sweden confirmed its intention to apply for NATO membership.Sweden is a constitutional monarchy and a parliamentary democracy, with legislative power vested in the 349-member unicameral Riksdag. It is a unitary state, currently divided into 21 counties and 290 municipalities. Sweden maintains a Nordic social welfare system that provides universal health care and tertiary education for its citizens. It has the world's eleventh-highest per capita income and ranks very highly in quality of life, health, education, protection of civil liberties, economic competitiveness, income equality, gender equality, prosperity and human development. Sweden joined the European Union on 1 January 1995 but rejected Eurozone membership following a referendum. It is also a member of the United Nations, the Nordic Council, the Council of Europe, the World Trade Organization and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-05-21