Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Search Term Uppsala Län (60600+ openings plus 1512750+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Uppsala Län mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Uppsala län är ett av Sveriges län, beläget i östra Svealand, vars residensstad är Uppsala. Uppsala läns valkrets utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. Länsbokstav är C. Sedan 1 november 2016 är Göran Enander länets landshövding. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Uppsala County (Swedish: Uppsala län) is a county or län on the eastern coast of Sweden, whose capital is the city of Uppsala. It borders the counties of Dalarna, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg, and the Baltic Sea. Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-07-03