Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Workplace At Försäkringskassan (50+ openings)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Försäkringskassan mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. Försäkringen omfattar nästan alla som bor i Sverige. Totalt administrerar myndigheten ett 40-tal olika förmånsslag inom socialförsäkringen, och betalar ut mer än 1 miljard kronor per dag.Försäkringskassans uppdrag är att: Utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet.Varje år fattar Försäkringskassans 14000 medarbetare 21 miljoner beslut och gör 50 miljoner utbetalningar till ett värde som motsvarar en fjärdedel av statsbudgeten eller fem procent av Sveriges bruttonationalsprodukt (BNP). De totala utgifterna för de försäkringar och bidrag som administreras av Försäkringskassan utgjorde år 2018 cirka 225 miljarder kronor. Försäkringskassan är en av Sveriges största statliga myndigheter. Myndigheten tillkom 1 januari 2005 genom en sammanslagning av Riksförsäkringsverket och de allmänna länsförsäkringskassorna. Samtidigt upphörde Försäkringskasseförbundet.Huvudkontoret ligger på LM Ericssons väg 30, Hägersten (i gamla byggnaden för LM Ericssons fabrik, Telefonplan). Huvuddelen av systemutveckling och drift är stationerad till Försäkringskassan IT i Sundsvall. Försäkringskassan tillhandahåller även säker IT-drift till andra svenska myndigheter. Försäkringskassan har kontor på cirka 65 orter i Sverige. Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn ekonomisk säkerhet. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: The Swedish Social Insurance Agency (Swedish: Försäkringskassan, pronounced [fœˈsɛːkrɪŋsˌkasːan]) is a government agency that administers social insurance in Sweden. Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2024-03-04

2024-03-01

2024-02-29

2024-02-28