Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Workplace At Sveriges Lantbruksuniversitet (100+ openings plus 1750+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Sveriges Lantbruksuniversitet mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar. Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor, vilka lyder under utbildningsdepartementet, så lyder SLU under näringsdepartementet (innan årsskiftet 2014/2015 under landsbygdsdepartementet, dessförinnan jordbruksdepartementet). SLU:s verksamhet regleras i förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet. SLU har verksamhet på trettiotalet orter i landet. Till huvudorter räknas Uppsala (Ultuna), Umeå och Alnarp (mellan Lund och Malmö), varav Ultuna är säte för rektor och central administration. Utbildningen är utöver ovanstående även förlagd till Skinnskatteberg, Flyinge, Strömsholm och Vången. Utöver utbildningsorterna bedriver SLU även forskning vid tjugotalet orter i Sverige. SLU ansvarar för yrkesexamina som agronom, jägmästare, veterinär, lantmästare, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hortonom, hippolog och skogsmästare. På SLU finns även ett antal kandidat-, och masterutbildningar inom till exempel ekonomi, husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi och fiskerivetenskap. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: The Swedish University of Agricultural Sciences, or Swedish Agricultural University (Swedish: Sveriges lantbruksuniversitet) (SLU) is a university in Sweden. Although its head office is located in Ultuna, Uppsala, the university has several campuses in different parts of Sweden, the other main facilities being Alnarp in Lomma Municipality, Skara, and Umeå. Unlike other state-owned universities in Sweden, it is funded through the budget for the Ministry for Rural Affairs. The University was co-founder of the Euroleague for Life Sciences (ELLS) which was established in 2001.The university has four faculties: Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Sciences, Faculty of Natural Resources and Agriculture Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and Faculty of Forest Sciences. SLU had in 2020 3155 full-time staff, 4216 full-time students, 559 research students and 191 professors. Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-07-01

2022-06-30

2022-06-29

2022-06-28

2022-06-27