Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Anestesisjuksköterska (150+ openings plus 3600+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Anestesisjuksköterska mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En anestesisjuksköterska är en specialistsjuksköterska som har genomgått en specialistutbildning inom anestesi. En sådan sjuksköterska kallas även narkossjuksköterska. Anestesisjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden av patienter som genomgår någon form av anestesi. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-08-06

2022-08-05

2022-08-04

2022-08-03

2022-08-02

2022-08-01

2022-07-29

2022-07-28

2022-07-26

2022-07-25

2022-07-22

2022-07-21