Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Apotekstekniker (10+ openings plus 750+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Apotekstekniker mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Apotekstekniker är apotekspersonal med utbildning i grundläggande öppenvårdsfarmaci. Vid svenska apotek har utbildningen till detta vanligen skett genom internutbildning vid Apoteket AB, men utbildning till apotekstekniker finns även som kvalificerad yrkesutbildning om 1,5 år på heltid.Medellönen för yrket ligger på 21.644 kr och medelåldern i yrket är 31,6 år. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-09-24

2023-09-21

2023-09-20

2023-09-19

2023-09-18

2023-09-15

2023-09-13

2023-09-12

2023-09-08

2023-09-05

2023-09-02

2023-09-01

2023-08-31

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-24

2023-08-22

2023-08-21

2023-08-17

2023-08-16

2023-08-15

2023-08-14

2023-08-11

2023-08-10

2023-08-09

2023-08-08

2023-08-07

2023-08-03