Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Astronom (20+ openings plus 20+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Astronom mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En astronom är en forskare i astronomi, studiet av himlakroppar i rymden. Astronom är ingen skyddad titel, utan kan användas även av amatörastronomer utan formell högskoleutbildning eller anställning. Yrkesverksamma astronomer är i allmänhet anställda vid universitet eller statliga forskningstinstitut. En astronom har i allmänhet en magisterexamen eller motsvarande som omfattar matematik och fysik, och genomfört en doktorandutbildning vid en akademisk institution för astronomi. Antalet verksamma personer, med doktorsexamen eller motsvarande, inom svensk astronomi uppgår till cirka 60. Antalet forskarstuderande är ungefär lika stort. Endast en del som utexamineras med doktorsexamen i astronomi kan beredas plats vid universiteten – övriga har anställningar inom industri och ämbetsverk, inom dataföretag och inom skolan. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: An astronomer is a scientist in the field of astronomy who focuses their studies on a specific question or field outside the scope of Earth. They observe astronomical objects such as stars, planets, moons, comets and galaxies – in either observational (by analyzing the data) or theoretical astronomy. Examples of topics or fields astronomers study include planetary science, solar astronomy, the origin or evolution of stars, or the formation of galaxies. A related but distinct subject is physical cosmology, which studies the Universe as a whole. Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-07-01

2022-04-27

2022-04-06

2022-04-01

2022-03-29

2022-03-16

2022-01-31

2021-12-21

2021-12-20

2021-10-11

2021-10-04

2021-04-19

2021-04-12

2021-03-05

2020-12-18

2020-12-16

2020-12-08

2020-12-07

2020-10-02

2020-09-22

2020-08-06

2020-06-02