Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Barnmorska (100+ openings plus 3000+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Barnmorska mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Barnmorska är ett yrke, som är inriktat på vårdområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Här ingår bland annat förlossningsvård, mödrahälsovård (jämför mödravårdscentral), gynekologisk omvårdnad, samt sexual-, preventivmedels- och abortrådgivning till personer i olika åldrar. Mest känt är barnmorskans arbete inom förlossningsvården, där barnmorskan bistår och övervakar den födande och barnet. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-08-06

2022-08-05

2022-08-04

2022-08-01

2022-07-29

2022-07-28

2022-07-26

2022-07-21

2022-07-20

2022-07-19

2022-07-18

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-12

2022-07-11