Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Elmontör (150+ openings plus 5850+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Elmontör mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En elektriker är en hantverkare som framförallt arbetar med installation och service av elektriska anläggningar. Det finns fyra huvudtyper av elektriker: Installationselektriker, arbetar huvudsakligen med elinstallation i nybyggnationer. Serviceelektriker, utför service och små utbyggnader av redan befintliga anläggningar. Industrielektriker, jobbar med framförallt vid industrier och fabriker. Svagströmselektriker/kommunikationselektriker, utför huvudsakligen svagströmsinstallationer såsom data, tele, larm och passagesystem.En elektriker i film- och TV-inspelningssammanhang fungerar generellt som ljussättare och har då en mer konstnärlig roll. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-09-29

2023-09-28

2023-09-27

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-22