Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Hovmästare (50+ openings plus 600+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Hovmästare mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: En hovmästare är en arbetsledare för serveringspersonal på restaurang och liknande. Titeln användes ursprungligen för en av de främsta ämbetsmännen inom ett rike, vilken hade till uppgift att sköta finanserna. Senare kom den att avse den som förestod en kunglig eller furstlig hovhållning. Hovmästaren organiserar serveringspersonalens arbete, arbetar med schemaläggning och ser till att tillräckligt med personal finns vid varje arbetspass. Som hovmästare tar man emot förbeställningar och sköter arrangemanget vid till exempel större festmåltider. Hovmästaren har ofta rollen att ta emot gäster och visa dem deras sittplatser. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-01-25

2022-01-24

2022-01-21

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-18

2022-01-17

2022-01-14

2022-01-12

2022-01-11

2022-01-10

2022-01-09

2022-01-04

2022-01-03

2022-01-01

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-28

2021-12-27

2021-12-22

2021-12-21

2021-12-20

2021-12-17

2021-12-16