Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Nätverkstekniker (100+ openings plus 3500+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Nätverkstekniker mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Nätverkstekniker är en fackman som skapar och förvaltar datornätverk. I Sverige finns cirka 12 000 anställda nätverks- och systemtekniker, varav cirka 11 procent är kvinnor och 89 procent är män. En lämplig utbildning för att bli nätverkstekniker är gymnasiets treåriga El- och energiprogram med inriktning Dator- och kommunikationsteknik. Därefter kan man ytterligare öka sin kompetens genom fortsatta studier på yrkeshögskolan inom nätverksteknik. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-09-29

2023-09-28

2023-09-27

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-21

2023-09-20