Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Speditör (10+ openings plus 500+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Speditör mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Denna artikel handlar om styrning av flöden. Se Logicism för den matematiskt-logiska betydelsen. Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Den som arbetar med logistik kallas för logistiker.Logistik som ett enskilt fackämne kommer från militära behov att kontrollera tillförsel av drivmedel, mat, ammunition i stora mängder för att möta specifika behov vid olika frontavsnitt, planerade eller pågående anfall. En av de första att inse detta sägs vara Napoleon, som under 1800-talet instiftade en tjänst som Générale de Logistique, d.v.s. logistik-general. Detta blev dock tydligast under andra världskriget på den allierade sidan där produktionsapparaten fanns i USA och behoven vid olika fronter med en väldigt lång transport över Atlanten och Stilla havet. Denna gren av logistiken kallas militär logistik. I dagens samhälle och omvärld har dock logistik blivit ett område som de flesta producerande och transporterande företag tar hänsyn till, eftersom logistik i mångt och mycket är ett sätt att förbättra en verksamhets lönsamhet. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2022-08-06

2022-08-05

2022-08-01

2022-07-29

2022-07-22

2022-07-20

2022-07-19

2022-07-15

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-08

2022-07-05

2022-07-04

2022-07-01

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-22

2022-06-20

2022-06-17

2022-06-16

2022-06-14

2022-06-13