Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs Similar To Speditör (20+ openings plus 700+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Speditör mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Denna artikel handlar om styrning av flöden. Se Logicism för den matematiskt-logiska betydelsen. Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Den som arbetar med logistik kallas för logistiker.Logistik som ett enskilt fackämne kommer från militära behov att kontrollera tillförsel av drivmedel, mat, ammunition i stora mängder för att möta specifika behov vid olika frontavsnitt, planerade eller pågående anfall. En av de första att inse detta sägs vara Napoleon, som under 1800-talet instiftade en tjänst som Générale de Logistique, d.v.s. logistik-general. Detta blev dock tydligast under andra världskriget på den allierade sidan där produktionsapparaten fanns i USA och behoven vid olika fronter med en väldigt lång transport över Atlanten och Stilla havet. Denna gren av logistiken kallas militär logistik. I dagens samhälle och omvärld har dock logistik blivit ett område som de flesta producerande och transporterande företag tar hänsyn till, eftersom logistik i mångt och mycket är ett sätt att förbättra en verksamhets lönsamhet. Lär dig mer på Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-03-24

2023-03-22

2023-03-20

2023-03-18

2023-03-17

2023-03-14

2023-03-10

2023-03-09

2023-03-08

2023-03-06

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-01

2023-02-28

2023-02-27

2023-02-24

2023-02-20

2023-02-17