Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Job Openings


All jobs With Workplace In Södertälje (750+ openings plus 30200+ expired records)

Get job updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

Top occupations in this search (click above to initiate new search)


    What does Södertälje mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Södertälje (uttal ) är en tätort i Stockholms län och centralort i Södertälje kommun med 76 320 invånare (31 december 2020). Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje kanal, och är sedan SCB:s tätortsavgränsning 2000 den befolkningsmässigt största staden (helt belägen) i landskapet Södermanland. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Södertälje ( SU(R)D-ər-TEL-yə, Swedish: [sœdɛˈʈɛ̂lːjɛ] ) is a city in Södermanland and Stockholm County, Sweden and seat of Södertälje Municipality. As of 2017, it has 72,704 inhabitants. Södertälje is located at Mälarens confluence in to the Baltic Sea through the lock in the Södertälje Canal. Since year 2000, it is the largest city located entirely within the province of Södermanland. Learn more at Wikipedia

Sort by: Date published | Last application date

2023-09-30

2023-09-29

2023-09-28