Socialsekreterare [NB this opening has expired]

Occupation: Socialsekreterare
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2020-08-16
Publication date: 2020-07-08

Prerequisites

Work experiences: Socialsekreterare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB

ARBETSUPPGIFTER
Utredningsenheten kommer att få förstärkning med två socialsekreterartjänster och vi söker därför nya medarbetare med erfarenhet av att utreda barn och unga mellan 0 och 20 år och deras familjer. Vi söker dig som står stadigt med båda fötterna på jorden och som har ett genuint intresse för att hjälpa barn och familjer till en så bra tillvaro som möjligt.
Vill du arbeta med oss kommer du att tillhöra en utredningsenhet med totalt 25 socialsekreterare indelade i två grupper och fyra mindre team. Varje grupp har en 1:e socialsekreterare som fungerar som ett bollplank för dig i ditt dagliga arbete.
Vi arbetar för det mesta två och två i våra utredningar och tillämpar olika verktyg såsom MI, Signs of safety och feedback informed treatment (FIT) för att på bästa sätt tillgodose familjernas behov. Vi har regelbunden MI-handledning. Förutom själva utredningsarbetet arbetar vi även efter något vi kallar Klaramodellen som är en struktur som följer våra ärenden från den första kontakten via vår mottagningsenhet till insatser eller avslut.
På vår förvaltning tillämpar vi flextid. Vi har friskvårdsinspiratörer som erbjuder olika aktiviteter med fokus på hälsa och friskvård. I kommunen finns också möjlighet till ett friskvårdsbidrag. Dessutom kan du ansöka om s k semesterväxling.


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen

God kunskap om lagstiftning och helst erfarenhet av myndighetsutövning
Körkort krävs

ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid

Record metadata

Click to view metadata