Avdelningschef Barn och ungdomsavdelningen [NB this opening has expired]

Occupation: Avdelningschef, kommun
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2020-10-18
Publication date: 2020-09-30

Prerequisites

Work experiences: Avdelningschef, kommun;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och skapa ökade möjligheter för barn och unga i Halmstad kommun? Är du en stark och engagerad ledare som vill vara med och driva utvecklingen av arbetet i förvaltningen?

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik.
Avdelningen ansvarar för nämndens förmåga till familjerådgivning, familjerätt samt myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar.
I avdelningens arbete ingår även öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg. Även verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som HVB, samt insatser för ensamkommande flyktingbarn ingår.

Som avdelningschef ingår du i och driver tillsammans med förvaltningschef och dina ledningskollegor utvecklingen av arbetet inom förvaltningen. Du planerar och styr verksamheten genom att leda din egen ledningsgrupp som består av kompetenta och erfarna enhetschefer. Du har det övergripande ansvaret för personal och ekonomi, samt
är stöd i beslut vad gäller verksamheten för enhetscheferna.
För att lyckas i denna roll har du ett stort intresse och engagemang för människor. Du bidrar aktivt till en lärande organisation där både medarbetare och verksamheter utvecklas i takt med omvärldens förändringar och du följer utveckling inom verksamhetsområdet och digitaliseringsarbetet.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbete i större organisation och som har tidigare erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning. Du har god förståelse för lagar och förordningar som gäller i verksamheten.
Du som söker har en akademisk examen inom av arbetsgivaren bedömt relevant område för uppdraget. Önskvärt är att du har erfarenhet av att vara chef över andra chefer och deltagande i ledningsgrupp. Har du erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och kunskap om rollerna politik och förvaltning är det meriterande.
Du har god förmåga att fatta snabba och tydliga beslut som kan innebära svåra val. Du tar ansvar för åtgärder och agerar med självförtroende i de situationer som kräver det.
Du kan med enkelhet anpassa dig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Du kan hantera motgångar och arbetar produktivt i en pressad miljö.

Record metadata

Click to view metadata