MST-terapeut [NB this opening has expired]

Occupation: Socialsekreterare
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2020-11-06
Publication date: 2020-10-20

Prerequisites

Work experiences: Socialsekreterare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB

ARBETSUPPGIFTER
MST är placerat i Barn-och ungdomsavdelningens, Behandlingsenhet Ungdom.
MST-teamet i Halmstad består av tre terapeuter och en teamledare och har funnits i Halmstad sedan 2003.
Teamet är ett av nio MST-team i Sverige och har regelbunden kontakt och samarbete med både MST services (USA) men framförallt med nätverket i Sverige.
Vi söker en flexibel person med god samarbetsförmåga till vårt team. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta evidensbaserat enligt en manualbaserad metod. Det är även för dig som lockas av att jobba familjebehandlande och som ser en utmaning och glädje i att samordna familjer, deras nätverk och övriga samarbetspartners för att hjälpa ungdomen till att fortsatt kunna leva med sin familj i hemmet.

Multisystemisk Terapi (MST) är en evidensbaserad öppenvårdsinsats som vänder sig till familjer med barn och ungdomar mellan 12 och 18 år som riskerar att placeras utanför hemmet till följd av allvarliga beteendeproblem som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblematik och aggressivitet.
Som MST-terapeut arbetar du utifrån en systematisk förståelse av de beteenden som den unga personen remitteras för. Med vårdnadshavarna som huvudsakliga samarbetspartners arbetar du för att få till förändringar i ungdomens viktigaste sammanhang. Utöver familjen är skola, fritidsverksamheter och polis viktiga samarbetspartners i förändringsarbetet. Tillsammans med teamledare och MST-konsulent ansvarar du för att arbetet i familjen sker utifrån den struktur som MST-modellen medger. Du kommer att få en grundutbildning, veckovis handledning och konsultation samt fortlöpande vidareutbildning i Multisystemisk terapi. Som terapeut kommer du att arbeta med ca fyra familjer åt gången och får följa dem i deras förändringsarbete.

Arbetet är fritt, flexibelt och dynamiskt. Modellen utgör tillsammans med kvalitetssäkring, teamledare och kollegor ett starkt stöd för terapeuten. Arbetet sker till största del i familjernas hem och på tider som passar dem, vilket medför flexibla arbetstider. Varje MST-terapeut har beredskap var fjärde vecka då någon i teamat ska vara tillgänglig för familjerna dygnet runt. Varje vecka följs behandlingen upp och det fortsatta arbetet planeras genom en skriftlig rapport.

KVALIFIKATIONER
Utbildning - Krav
Vi söker dig som är utbildad socionom eller motsvarande. God kunskaper i engelska, både verbalt och i skrift är ett krav, då utbildningen och till viss del handledning ges av den amerikanska MST-organisationen
Som terapeut behöver du kunna arbeta strukturerat och självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet

Erfarenhet - Meriterande/Önskvärt
Erfarenhet av familjearbete, multisystemiskt nätverksarbete samt arbete med barn och ungdomar är meriterande


ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Record metadata

Click to view metadata