Socialsekreterare, Barn-och ungdomsavdelningen [NB this opening has expired]

Occupation: Socialsekreterare
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2020-12-23
Publication date: 2020-11-30

Prerequisites

Work experiences: Socialsekreterare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB

ARBETSUPPGIFTER
Barn- och ungdomsavdelningen
Placeringsenheten

Du arbetar som barnsekreterare för barn och ungdomar som placeras i familjehem eller stödboende. Som barnsekreterare ansvar du för att följa upp det placerade barnet eller ungdomen i sin placering. Vi arbetar för en bra samverkan med föräldrar och olika samarbetspartners - både internt och externt.
Du ingår i ett team där det finns både barnsekreterare och familjehemssekreterare. Vi arbetar nära med skolan i något som kallas Skolsatsningen och vi arbetar aktivt med hälsoundersökningar för alla placerade barn. Till vår hjälp har vi en skol-och hälsosamordnare anställd. Alla barnsekreterare deltar i regionens nätverk för barnsekreterare.


KVALIFIKATIONER

Vi söker en socionom med erfarenhet utav myndighetsutövning.
Särskilda utbildningar som är lämpade för området är: kunskaper om barnavårdsutredningar, placerade barn, grundutbildning i BBIC, signs of safety.

Samarbetsförmåga ser vi som en självklarhet då arbetet innebär att skapa förtroendefulla relationer. Det är viktigt att du ser samverkan som en framgångsfaktor, att du har ett starkt och tydligt fokus på barnperspektivet samt god kommunikation med berörda parter kring barnet/ungdomen.

Vi är en erfaren arbetsgrupp med 13 barnsekreterare, 7 familjehemssekreterare, 2 socialrådgivare, 1 skol- och hälsosamordnare, 1 socialsekreterare till kontaktpersoner och kontaktfamiljer, 1 1:e socialsekreterare och två enhetschefer. Vi har regelbunden handledning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort krävs.
Socionomexamen krävs.ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid

Record metadata

Click to view metadata