Postdoktorand i mark-växtinteraktioner [NB this opening has expired]

Occupation: Agronom
Employer: Sveriges lantbruksuniversitet
Workplace location: Uppsala, Uppsala län, Sverige
Last application date: 2021-08-15
Publication date: 2021-07-07

Prerequisites

Work experiences: Agronom;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns också i Skara.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad postdoktorand för att förstärka vår forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Du kommer att vara en del av forskargruppen Markmekanik och jordbearbetning vid Institutionen för mark och miljö och samarbeta med kollegor i markbiologigruppen vid vår institution och våra internationella samarbetspartner vid institutionen för geovetenskap och naturresurshantering, Köpenhamns universitet.

Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt i gränslandet mellan markvetenskap, växtfysiologi och agronomi kommer vi att testa om odlingssystem som kombinerar grunda och djuptrotande grödor är mer torktåliga (dvs. mer produktiva under torkstress) än enskilda sorter. Vårkorn kommer att användas som modellgröda på grund av dess stora betydelse för växtproduktionen i Norden. Fältförsök kommer att göras i Uppsala och Köpenhamn för att i) testa avkastningen och utnyttjandet av resurser (vatten, näring) hos odlingssystem bestående två olika sorter under simulerad torka och ii) utforska mycorrhizas roll i hur effektivt vatten och näring utnyttjas i sådana blandade sortsystem. Du kommer i projektet att samarbeta med en annan postdoktorand, baserad vid Köpenhamns universitet.

Kvalifikationer:
För denna position krävs en doktorsexamen i markvetenskap, växtvetenskap, agronomi eller relaterad disciplin. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Kandidaten ska ha erfarenhet och intresse av att studera mark-växt-interaktioner. Kompetens inom växtekofysiologi och/eller svampekologi är en fördel. Erfarenhet av molekylärt laboratoriearbete är också en fördel. Erfarenhet av att inrätta och analysera fältförsök är en merit. Kandidaten bör ha goda färdigheter att skriva vetenskapliga artiklar och en stark publiceringslista. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) är ett krav. Eftersom projektet involverar fältförsök i Sverige och Danmark, ingår enstaka fältarbeten i Danmark.

Ansökan ska innehålla i) motiverande brev, ii) en kort sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet och framtida planer (max 1 sida), iii) ett CV med publikationslista, iv) en kort sammanfattning av upp till tre egna publikationer (max. 200 ord) och v) namn och kontakt för två referenspersoner.

Goda språkkunskaper i engelska, både skrift och muntlig.

B-körkort är en fördel.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad, Postdoktorandanställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Record metadata

Click to view metadata