En fältkontrollant för jordbrukarstöden (1-2 personer), säsonganställning [NB this opening has expired]

Occupation: Agronom
Employer: Länsstyrelsen i Stockholm
Workplace location: Stockholm, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2021-11-25
Publication date: 2021-11-11

Prerequisites

Work experiences: Agronom;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Arbetsplatsbeskrivning
På enheten för lantbruk arbetar 15-20 personer. Vi ingår tillsammans med enheten för landsbygdsutveckling, enheten för djurskydd och enheten för djurvälfärd och livsmedel i avdelningen för landsbygd. Arbetet på enheten består till största delen av handläggning och kontroll av jordbrukarstöden till lantbrukarna. Utöver det arbetar vi med handläggning av jordförvärvsärenden, behörighetskurser för växtskydd och bitillsyn.

Arbetsuppgifter
Enheten för lantbruk handlägger och kontrollerar EU-stöd till lantbrukarna i Stockholms län. Vi har ca 1800 lantbrukare som söker jordbrukarstöd i Stockholms län. Det största, gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Utöver gårdsstödet finns andra direktstöd och stöd för ekologisk produktion samt olika miljöersättningar. Stöden ska bidra till ökad konkurrenskraft, hålla landskapet öppet samt bidra till att uppfylla vissa miljömål.

Under 2022 kommer vi att behöva extra resurser för kontroll och söker därför en till två medarbetare som ska kontrollera de arealbaserade jordbrukarstöden. Du kommer att ingå i arbetsgruppen för fältkontroller. Gruppen består idag av en kontrollansvarig och sex andra arealkontrollanter. Utöver dem ingår också i gruppen några personer som arbetar med kontroller för de djurbaserade stöden och kontroll av tvärvillkoren. Vid behov kan även andra arbetsuppgifter komma ifråga såsom olika typer av handläggningen kopplat till lantbrukarnas samlade ansökan om jordbrukarstöd, SAM-ansökan.

Kvalifikationer
Du ska ha:


• högskoleutbildning inom relevant område (tex agronom, lantmästare kopplat till djurproduktion eller växtodling) eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• B-körkort

Du ska:


• kunna arbeta systematiskt
• vara noggrann och resultatinriktad
• kunna planera och lägga upp ditt arbete så att det blir effektivt
• ha lätt för att lära dig nya IT-system och kan arbeta obehindrat i Word och Excel
• ha god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, både i tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har:


• arbetat med fältkontroller för de arealbaserade stöden i det nya landsbygdsprogrammet
• använt handdatorn Falken i fältarbetet
• arbetat med handläggning/återkrav av jordbrukarstöden

Anställning
Anställningsform: säsongsanställning 
Omfattning: heltid from 25/04/2022 t.o.m. 30/11/2022
Tillträde: enligt överenskommelse dock senast 25/04/2022

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Ansökningsförfarande
Sista ansökningsdag: 2021-11-25
Referensnummer: 112-75533-2021

I den här rekryteringen ska du bifoga CV, personligt brev och svara på urvalsfrågor.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser. 

Välkommen med din ansökan!


Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Record metadata

Click to view metadata