Rådgivare med projektledaransvar inom ekologisk odling [NB this opening has expired]

Occupation: Agronom
Employer: Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län
Workplace location: Gotland, Gotlands län, Sverige
Last application date: 2021-12-19
Publication date: 2021-11-29

Prerequisites

Work experiences: Agronom;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads- och landsbygdsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.

Hos oss arbetar drygt 140 personer och vår chef är landshövding Anders Flanking.

Länsstyrelsen arbetar regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik. Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. Utöver utveckling av landsbygd- och lantbruk arbetar Länsstyrelsens landsbygdsenhet även med veterinära och djurskyddsfrågor samt med livsmedelsfrågor.

Rådgivare med projektledaransvar inom ekologisk odling

Om du tycker om att inspirera, utbilda och främja utveckling på landsbygd och i lantbruk inom ekologisk produktion så kan det här vara jobbet för dig!

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att bedriva kompetensutveckling inom ett antal områden som syftar till att utveckla landsbygd och lantbruk i riktning mot både EUs och Sveriges mål för jordbrukspolitiken. Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 vilket innebär att andelen certifierad jordbruksareal måste öka.


ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter är i första hand att planera kursverksamhet och projektleda Länsstyrelsens interna kompetensutvecklingsprojekt inom Ekologisk produktion. Du kommer även att arbeta självständigt med rådgivning till lantbrukare inom projektet Greppa Näringen.

Arbetet innebär att planera, genomföra, följa upp, upphandla och kommunicera kompetensutvecklingsinsatser inom ekologisk produktion. Inom Greppa Näringen har arbetet fokus på rådgivning till lantbrukare som både lantbrukaren och miljön tjänar på. I uppdraget ingår även att ingå i enhetens projektgrupp, bidra i relevanta interna utvecklingsprocesser och att skapa goda relationer till lantbrukare och andra intressanta aktörer både på ön och på fastlandet.

Till din hjälp har du erfarna kollegor som har lång vana av att samarbeta och stötta varandra.

Vi strävar mot en flexibel och anpassningsbar organisation med syfte att alltid kunna hantera nya uppdrag från nationell nivå. Därför kan dina liksom kollegornas arbetsuppgifter komma att ändras utifrån beroende på hur innehållet i myndighetens uppdragsportfölj utvecklas över tid. Landsbygdsenheten är en av sex enheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet är bred och omfattar jordbrukarstöd, landsbygdsstöd samt veterinär- och djurskyddsverksamhet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område, gärna agronom eller lantmästare. Du behöver ha rådgivningserfarenhet inom lantbruk, gärna med fokus på ekologisk produktion. Arbete med EU-program och kännedom om eller erfarenhet från lantbruks- eller annat landsbygdsföretagande är meriterande liksom även mera specifikt växtodlingskunskaper.

Projekten regleras av EUs regelverk och granskningsstrukturer. Du måste därför vara noggrann och kunna följa de regler och rutiner som finns kring projektuppföljning. Du är strukturerad men ändå flexibel och tar tillsammans med kollegor ansvar för att nå projektets mål, hålla budget och tidsramar för projektet. Du behöver ha god social förmåga, ett stort mått av lyhördhet för lantbrukets behov och förutsättningar samt vilja bidra till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort och god datorvana krävs för anställningen.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning.

Länsstyrelsen har samordningsansvar inom både krisberedskapen och totalförsvaret i länet. Det innebär att du som medarbetare kan komma att ingå i krisledningsorganisationen och att du kan bli krigsplacerad.

Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen i Gotlands län tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde.

Record metadata

Click to view metadata