Vi söker en medarbetare för lantbrukets och livsmedelskedjans utmaningar [NB this opening has expired]

Occupation: Agronom
Employer: Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Workplace location: Växjö, Kronobergs län, Sverige
Last application date: 2022-01-10
Publication date: 2021-11-29

Prerequisites

Work experiences: Agronom;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera.

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Landsbygdsavdelningen är en av tre verksamhetsavdelningar på Länsstyrelsen. Landsbygdsavdelningens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regional utveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Avdelningen är indelad i fyra enheter med var sin enhetschef som är chef för det dagliga arbetet.

Den aktuella tjänsten är placerad vid enheten för Tillväxt och landsbygd som arbetar med landsbygdsstöd, men också med kompetensutveckling och rådgivning till lantbrukare och landsbygdsföretag. Kompetensutveckling och rådgivning bedrivs med egen personal eller som upphandlade tjänster inom Ett rikt odlingslandskap, Ekologisk produktion, Greppa Näringen och Nya jobb. Därtill kommer samarbetsprojekt inom livsmedelsstrategin.

Vi söker en ny medarbetare som vill arbeta med och utveckla detta spännande område.
ARBETSUPPGIFTER
Det handlar i första hand om att utveckla, samordna och genomföra kurser, studiebesök och andra aktiviteter samt skriva artiklar i vårt nyhetsblad. Detta via EU-finansierade projekt inom områden som ekologisk produktion, energi- och klimatomställning inom lantbruket samt aktiviteter för lantbrukare och andra företagare för att skapa nya jobb inom livsmedelskedjan. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på Länsstyrelsen. I tjänsten ingår även att i nära samverkan med LRF, Region Kronoberg och Destination Småland arbeta systematiskt för den nationella och regionala livsmedelsstrategins mål i länet. Ett av arrangemangen som ordnas årligen är MAT med Matrundan.

Från 2023 startar ett nytt landsbygdsprogram där Länsstyrelsen får delvis nya områden att samordna, upphandla och ordna aktiviteter i länet inom. Det kan röra viktiga områden som bland annat lantbrukets konkurrenskraft och företagsledning.

Vi samarbetar inom och mellan de olika enheter på Länsstyrelsen. Även andra arbetsuppgifter än ovanstående kan därför bli aktuella på sikt och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning inom det agrara området, gärna agronom med ekonomisk inriktning. Kunskap om lantbrukets och livsmedelskedjans ekonomiska förutsättningar är en merit.

Tjänsten ställer höga krav på ett strukturerat arbetssätt, administrativ kompetens, gärna kunskap om upphandling och att du har förmåga att snabbt kunna sätta dig in i gällande regelverk och IT- system och vara digital i ditt arbetssätt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du bör ha god förmåga att kunna föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår mycket kontakter och stor samverkan både internt inom arbetslaget och externt. Du måste ha drivkraft och initiativförmåga, arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité.

Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är önskvärt.
Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbrukserfarenhet.ÖVRIGT
Körkort för personbil med manuell växellåda är ett krav.
Tjänsten är tidsbegränsad anställning, finns goda chanser till förlängning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan anställning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Record metadata

Click to view metadata