4 socialrådgivare till öppenvården, Barn-och ungdomsavdelningen [NB this opening has expired]

Occupation: Socionom
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2022-01-22
Publication date: 2021-12-22

Prerequisites

Work experiences: Socionom;



This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och
hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd
enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt
samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av
barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB

Öppenvården på barn och ungdomsavdelningen består av två enheter, behandling barn och behandling ungdom med ett trettiotal medarbete och två enhetschefer. Vi är inne i ett utvecklingsarbete av vår öppenvård och söker därför nya medarbetare.



ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till en arbetsplats som gör skillnad!
Öppenvården består av två enheter, behandling barn familjebehandling (0-11 år) och behandling ungdom (12-20år). Båda enheterna arbetar utifrån ett systemiskt och familjeorienterat perspektiv där vi har samtal med både barn, ungdomar och föräldrar. Utöver familjebehandling arbetar öppenvården även med övervakade umgängen, medling och ungdomstjänst. I öppenvården finns även ett MST-team samt socialrådgivare kopplat till arbetsuppgifter utifrån kriscentrum- våld i nära relation

Vi erbjuder professionell och personlig utveckling och en arbetsplats med god sammanhållning, tillåtande och öppet arbetsklimat. Förvaltningen har ett kontinuerligt och aktivt samarbete med Halmstad Högskola kompetensplattform för kontinuerligt lärande där du har möjlighet att delta med din erfarenhet och kunskap för socionomutbildningen vid Halmstad Högskola. Enheten erbjuder regelbunden handledning genom extern handledare och medarbetare arbetar strukturerat och aktivt med Feedback Informed treatment (FIT) för återkoppling och vara i ständig dialog med dem vi arbetar med utifrån behandlingsuppdraget. Inom hela avdelningen arbetar vi med Signs of Safety och MI.

Vi söker nu 4 socialrådgivare som är flexibla, positiva och har ett stort engagemang som tycker om att möta människor med olika bakgrund och livserfarenheter. Du behöver kunna arbeta självständigt såväl som arbeta i team och känna dig bekväm med att organisera och strukturera olika behandlingssituationer. Du behöver även kunna se familjers situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Vid behov arbetar vi med andra viktiga personer i familjen och barnets nätverk tex skola och BUP.
För att trivas i rollen som socialrådgivare behöver du vara trygg i dig själv och ha god
samarbetsförmåga. Vi arbetar både hemma hos våra familjer och i våra behandlingslokaler som ligger i centrala Halmstad.



KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning om arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker Dig som har erfarenhet av familjebehandlingsarbete och gärna har Steg 1 utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.



ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
På avdelningen tillämpar vi flextid. Vi har friskvårdsinspiratörer som erbjuder olika aktiviteter. I kommunen finns också möjligheter till friskvårdsbidrag. Dessutom kan man ansöka om sk. semesterväxling.

Record metadata

Click to view metadata