Socialrådgivare [NB this opening has expired]

Occupation: Socionom
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2022-03-04
Publication date: 2022-02-16

Prerequisites

Work experiences: Socionom;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och
hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd
enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt
samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av
barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB

Behandlingsenheten Ungdom består idag av 17 medarbetare och en enhetschef.
Vi arbetar alla med olika behandlingsuppdrag. Vi får i första hand uppdrag från myndighetssidan.

ARBETSUPPGIFTER
Inom enheten arbetar vi med familjebehandling utifrån olika metoder, vi arbetar även med ungdomstjänst, ungdomsvård och medling. I vår enhet finns även ett MST (Multi systemiskt terapi) team. Inom enheten arbetar vi systemiskt och lösningsfokuserat. Vi har regelbunden handledning av extern handledare. Vi arbetar aktivt med Feedbeck informed treatment (FIT) för att få återkoppling i våra behandlingsärenden. Inom hela avdelningen arbetar vi med Signs of Safety och MI.
Vi söker dig som är flexibel och tycker om att möta människor med olika bakgrund. Du behöver kunna arbeta självständigt och känna dig bekväm med att organisera och strukturera olika behandlingssituationer. Du behöver även kunna se familjers situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Vid behov arbetar vi med andra viktiga personer i familjen/ungdomens nätverk tex skola och BUP. För att trivas i rollen som behandlare behöver du vara trygg i dig själv och ha god samarbetsförmåga. Vi arbetar både hemma hos våra familjer och i våra behandlingsrum.


KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning om arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker Dig som har erfarenhet av behandlingsarbete och gärna har Steg 1 utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
På avdelning tillämpar vi flextid. Vi har friskvårdsinspiratörer som erbjuder olika aktiviteter. I kommunen finns också möjligheter till friskvårdsbidrag. Dessutom kan man ansöka om sk. semesterväxling.

Record metadata

Click to view metadata