Familjerådgivare [NB this opening has expired]

Occupation: Familjerådgivare/Familjeterapeut
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2022-04-20
Publication date: 2022-03-25

Prerequisites

Work experiences: Familjerådgivare/Familjeterapeut;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB.

Familjerådgivningen består av 7 heltidstjänster, fördelat på 8 personer, samt 1 Enhetschef. Vi arbetar utifrån ett systemiskt synsätt och MFOFs riktlinjer. Vi träffar invånare i Halmstad och Hylte kommun.


ARBETSUPPGIFTER
Familjerådgivningen arbetar med relationsbehandling vid samlevnadsproblem. Arbetet innefattar krisbehandling, korta fokuserade eller längre bearbetande samtalskontakter med enskilda, par och familjer. Utåtriktat arbete i form av information, konsultation och utbildning ingår i arbetsuppgifterna. Vi har gemensam kvällsmottagning en kväll i veckan och visst utåtriktat informationsarbete bedrivs också på kvällstid.
Vi erbjuder extern handledning, kompetensutvecklingsmöjligheter och friskvårdsbidrag.


KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten krävs Socionomexamen, relevant vidareutbildning motsvarande minst grundläggande psykoterapiutbildning, (steg 1) innefattande handledning och egenterapi samt flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt /psykosocialt behandlingsarbete.

Meriterande är utbildning i; gärna steg 1 i systemteori, familjeterapi, sexologi, utvärderade parterapimetoder, EFT, IBCT och FIT (feedbackinfomed treatment). Erfarenhet av arbete som familjerådgivare. Samt erfarenhet av tillämpning av meriterande utbildningar som; sexologi, EFT/IBCT, FIT.ÖVRIGT
Intervjuer till tjänsten kommer att hållas 19/4 och 21/4
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Record metadata

Click to view metadata