Socialsekreterare, mottagningsenheten [NB this opening has expired]

Occupation: Socialsekreterare
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2022-04-21
Publication date: 2022-03-31

Prerequisites

Work experiences: Socialsekreterare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framför allt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och flexibel som vill arbeta med barn, föräldrar och deras nätverk. Vi lägger stor vikt vid våra klienters delaktighet och tänker därför att det är viktigt att du är lyhörd och utforskande. Som socialsekreterare på
Mottagningsenheten behöver du kunna hantera en vardag som inte alltid blir som planerat.
Vårt uppdrag är att förhandsbedöma inkomna anmälningar och fatta beslut om att inleda eller ej inleda utredning enligt SoL. På enheten handläggs även ärenden med våld i nära relation. Det viktigt att du är samarbetsvillig och har god förmåga att motivera och entusiasmera. Vill du ha ett arbete som är omväxlande och lärorikt? Där den ena dagen inte är den andre lik? Ett jobb där du utmanar och utmanas? Som kräver engagemang och mångsidighet? Då är vi rätt arbetsplats för dig.
Du kommer till en enhet med 15 medarbetare. Hos oss får du nära arbetsledning av en 1:e socialsekreterare i ditt dagliga arbete. För oss är det viktigt att vi utför ett kvalitativt socialt arbete där stor vikt läggs på familjens delaktighet.
Vi arbetar i nära samarbete med vår utredningsenhet. Vi har även regelbunden handledning och utbildning som ger oss goda förutsättningar att utföra arbetet med gott resultat för de familjer vi möter.
Utöver detta ingår socialförvaltningen i den nationella Yrkesresan där utbildning ges i förhållande till din tidigare kompetens. På vår förvaltning tillämpar vi flextid och vi har aktiva hälsoinspiratörer som erbjuder olika aktiviteter med fokus på hälsa och friskvård. Som anställd inom Halmstad kommun erbjuds du årligen en friskvårdspeng.KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God kunskap om gällande lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning riktat mot barn och unga, 0-20 år. Vi söker dig som är positiv, kreativ och har ett stort engagemang för att arbeta med barn och unga 0-20 år.


ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Record metadata

Click to view metadata