Socialsekreterare, Placeringsenheten [NB this opening has expired]

Occupation: Socialsekreterare
Employer: Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen
Workplace location: Halmstad, Hallands län, Sverige
Last application date: 2022-05-31
Publication date: 2022-05-13

Prerequisites

Work experiences: Socialsekreterare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB.

ARBETSUPPGIFTER
På Placeringsenheten arbetar vi med barn och unga 0-20 år och deras familjer samt ensamkommande barn 0-20 år. I ditt uppdrag som barnsekreterare kommer du att arbeta med att följa upp vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar och säkerställa att de får sina behov och rättigheter tillgodosedda. I uppdraget kommer du ansvara för ensamkommande barn/ungdomarna från det att de blir anvisade till kommunen och under hela tiden de är placerade, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med de personer som finns runt barnet. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. Du arbetar tätt tillsammans med familjehemssekreterare i ärenden. Ni har stöd och arbetsleds av en 1:e socialsekreterare.

Inom socialtjänsten i Halmstad kommun vill vi arbeta och utvecklas. För oss är det viktigt att du är en lagspelare men också kan arbeta ensam. Vi vill varandras framgång och hjälper varandra att nå dit. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds utbildning som bedöms vara relevant. Vi arbetar nära med skolan i något som kallas Skolsatsningen och vi arbetar aktivt med hälsoundersökningar för alla placerade barn. Till vår hjälp har vi en skol-och hälsosamordnare anställd.

Alla barnsekreterare deltar i regionens nätverk för barnsekreterare.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad till socionom med erfarenhet utav myndighetsutövning. Det är meriterande om du tidigare arbetat med ensamkommande barn eller placerade barn.
Särskilda utbildningar som är meriterande för området är: kunskaper om barnavårdsutredningar, placerade barn, grundutbildning i BBIC, Signs of safety, Feedback Informed Treatment (FIT). Körkort är ett krav.

Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du ser det självklart att barn ska vara delaktiga utifrån deras förutsättningar beroende på ålder och mognad. Din särskilda uppgift är att bygga relation med barnet/ungdomen och bli en person som hen kan ha förtroende för och som bevakar barnets/ungdomens intressen. För oss är det viktigt att du värdesätter att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga. Du har en förmåga att arbeta strukturerat och planerar och organiserar ditt arbete väl. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer.

Vi är en erfaren arbetsgrupp med 13 barnsekreterare, 8 familjehemssekreterare, 2 socialrådgivare, 1 skol- och hälsosamordnare, 1 socialsekreterare för kontaktfamiljer/kontaktpersoner, 2 1:e socialsekreterare och 2 enhetschefer.

Vill du bli en av oss? Tveka inte att söka. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan kontakta och intervjua kandidater under ansökningsperioden


ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna
annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Record metadata

Click to view metadata