Rektor till Tyringe skola [NB this opening has expired]

Occupation: Rektor
Employer: Barn- och utbildningsförvaltningen, Verksamh. grundskola, Tyringe skola
Workplace location: Hässleholm, Skåne län, Sverige
Last application date: 2022-08-14
Publication date: 2022-08-01This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Vad kan vi erbjuda dig?   
 


Nu söker vi dig som vill arbeta som rektor, tillsammans med två biträdande rektorer, i vårt rektorsområde för Tyringe skola F-9 och fritidshem.

Ditt uppdrag som rektor för Tyringe skola är att tillsammans med de biträdande arbeta med, ta ansvar för och hantera varierande uppdrag så som att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete utifrån delegation till rektor och till de biträdande rektorerna.

Inom verksamhetsgren grundskola arbetar vi tillsammans med skolledarskapet för att utveckla ledarstrategier för att hantera uppdraget som rektor eller biträdande rektor. Rektorstjänsten ingår i en av våra fyra strategiska ledningsgrupper i grundskolan, där du tillsammans med andra skolledare ges möjlighet till att förädla och utveckla ledarstrategier, ett kollektivt lärande och finna stöd i skolledaruppdraget. De fyra strategiska ledningsgrupperna arbetar även tillsammans med behov och förutsättningar inom hela verksamhetsgrenen grundskola.  

Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap genom att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete och fatta beslut utifrån delegation. Du medverkar i den dagliga verksamheten och skapar, utifrån styrdokument och ett systematiskt kvalitetsarbete, goda förutsättningar för kommunikation, delaktighet och inflytande för medarbetare och elever i syfte att nå uppsatta mål. I arbetet ingår även hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete samt kontakter med vårdnadshavare. Fördelningen av elev-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar beslutas inom ramen för rektors inre organisation.   

 
Vem är du?  


Vi söker dig som har en pedagogisk examen med erfarenhet av att arbeta i arbetsledande roll. Det är meriterande om du har genomfört rektorsprogrammet. Du behöver ha erfarenhet och utbildning inom grundskolans verksamhetsområde. För att hantera skolledaruppdraget ser vi att du har en mycket god IT-kompetens och administrativ förmåga då du kommer att arbeta i ett antal olika verksamhetssystem exempelvis Office 365, SchoolSoft, Draft-it, PMO, Visma och WinLas.   

Vi ser att du är en flexibel lagspelare som kommer att ingå i vårt ledningsteam och som har god förmåga att se till hela verksamhetens förutsättningar och behov samtidigt som du hanterar egna specifika ansvarsområden. Som person har du goda ledaregenskaper och grundläggande ledarstrategier för att driva skolans arbete tillsammans med de biträdande rektorerna. Vidare är du en närvarande ledare som har förmåga att inspirera och engagera medarbetare. Du har ett demokratiskt arbetssätt samt har en förmåga att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten. Uppdraget kräver att du kan situationsanpassa ditt ledarskap och fatta beslut utifrån verksamhetens behov. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten.    
  
Vi utgår från att du har en förmåga att navigera i skolvardagen tryggt, positivt, målinriktat och organiserat samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten. Du är kommunikativ i kombination med förmågan att vara en god lyssnare. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare, medarbetare och andra skolledare.   

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.    Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, http://www.hassleholm.se/medarbetarpolicy. 

Övrigt  

Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.  

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Intervjuerna kommer ske i tre steg och enligt följande tidplan:
Första intervjun kommer att ske digitalt den 17 augusti, går du vidare till nästa steg i processen har vi fysiska intervjuer i Hässleholm den 23-24 augusti på eftermiddagen och slutsteget dvs sista intervjun planeras den 1-2 september under eftermiddagen. 


Om oss

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

Tyringe skola har ett fantastiskt läge centralt placerad i Tyringe med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. I nära anslutning till skolområdet finns även Tyrehallen, Tyrshage och Tyrs hov, en idrottsanläggning med idrottshall, simhall, ishall och bowlinghall under samma tak. Skolan ligger med närhet till tåg- och busstation. Vi är en F-9 skola med ca 600 elever, organiserade i tre paralleller och fyra fritidshemsavdelningar. På Tyringe skola arbetar vi efter en verksamhetsplan med gemensamma fokusområden. På varje stadie finns ett resursteam som leds av specialpedagogen i samarbete med biträdande rektor. Skolans elevhälsoteam består av specialpedagoger, logoped, kuratorer, skolpsykolog, skolhälsovården, biträdande rektorer samt rektor. Ledningen består av en rektor på Tyringe skola samt två biträdande rektorer, en för F-3 och fritidshemmet samt en för 4-9.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Record metadata

Click to view metadata