Rektor till Hoppetossa förskolor [NB this opening has expired]

Occupation: Rektor
Employer: Hoppetossa Förskolor
Workplace location: Stockholm, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-08-15
Publication date: 2022-07-16This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Brinner du för att leda, skapa engagemang och utvecklas tillsammans i en organisation där vi har korta beslutsvägar och en strävan till en öppen och tydlig kommunikation för allas delaktighet? Vi på Hoppetossa strävar efter en organisation där delaktighet, gemenskap, samarbete och nytänkande är ledord för att på så sätt kunna driva en förskola i framkant som ger våra barn bästa möjliga utbildningen. För oss är det viktigt att du in din roll som rektor har förutsättningar att arbeta i ett team tillsammans med Hoppetossas övergripande ledningsorganisation, dvs rektorer, biträdande rektorer, skolchef, adminchef och VD, för våra förskolor om totalt 8 stycken. Vi jobbar aktivt, nära och med ett engagerat ägar- och ledarskap. Vi stöttar varandra i de frågor som uppstår och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamheter men också för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda. Detta, tillsammans med vår vision som är en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld, samt våra kärnvärden trygghet, glädje, nyfikenhet och kunskap, summerar det inneboende kraften i Hoppetossa för att utveckla och driva verksamheten framåt.

Rollen som rektor:

Som rektor har du övergripande ansvar för att utbildningen, personal-, arbetsmiljö-, budget-, och verksamhetsfrågor så att detta bedrivs enligt skollag, övriga lagar och författningar, samt enligt budget. För denna tjänst krävs det att du;

En rektor på Hoppetossa ska vara engagerad, närvarande, drivande, drivas av att säkerställa en god och utvecklande utbildning för våra yngsta barn, flexibel och nytänkande, gilla att jobba i team och ha förmåga till ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att du kan samarbeta, erhålla professionella relationer och hålla goda dialoger såväl med barn, vårdnadshavare, medarbetare och kollegor. Att skapa trygghet, engagemang, delaktighet och glädje och få verksamheterna att sträva mot gemensamma mål ska vara en självklarhet, samtidigt som du säkerställer ramar, krav och skapar förutsättningar. Vi ser att det är av stor vikt att du kan arbeta systematiskt och tydligt i ditt systematiska kvalitetsarbete, samt säkerställa förskolornas systematiska kvalitetsarbete kontinuerligt över året.

Rekryteringsprocessen kommer att påbörjas i augusti from v.32. Säkerställ att du har ett giltigt belastningsregister, samt motivering varför du tror att just du skulle passa att jobba i Hoppetossa.

Hoppetossa har vunnit Guldtrappan vilket vi är väldigt glada och stolta över. Du kan läsa mer om det och om oss på vår hemsida, www.hoppetossa.com.

Varmt välkommen med din ansökan!


Record metadata

Click to view metadata