Förskolelärare till Matrix förskola i Skärholmen [NB this opening has expired]

Occupation: Lärare i förskola/Förskollärare
Employer: Matrix förskola
Workplace location: Stockholm, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-11-30
Publication date: 2022-10-15

Prerequisites

Work experiences: Lärare i förskola/Förskollärare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Matrix förskola grundar sig på Montessoris pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan. Vår vision är att varje individ ska ges förutsättningar till god omsorg och lustfyllt lärande för att kunna lyckas i sitt liv. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande förhållningssätt:

• Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.

• Vill bidra med utveckling verksamheten.

• Ser värdet av det kollegiala lärandet.

• Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt

• Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda.

Tillsamman med resten av arbetslaget arbetar du utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer.

Det är av avgörande vikt att du är en stark ledare med förmåga att inspirera barnen och är en viktig förebild som visar barnen vad som är rätt och fel. Du måste även ha lätt för föräldrakontakter och se detta som en naturlig del av arbetet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tillträde: jan 2023
Record metadata

Click to view metadata