Rektor till skolområde 8 Hisingen [NB this opening has expired]

Occupation: Rektor
Employer: Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen
Workplace location: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
Last application date: 2022-08-15
Publication date: 2022-08-01

Prerequisites

Work experiences: Rektor;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Då nuvarande rektor kommer gå i pension, söker vi nu en rektor till skolområde 8 Hisingen. Skolområdet består av Herrgårdsskolan F-6 och Santosskolan 7-9 och båda skolorna ligger på Lindholmen med ett kort avstånd dem emellan. Skolområdet ligger centralt på Hisingen med närhet till kommunikationer.

Inom skolområdet arbetar rektor tillsammans med tre biträdande rektorer för att utveckla och stärka arbetet med att vara en skola där eleverna ska känna sig trygga och delaktiga för att få med sig goda förutsättningar vidare i livet.

Rektors arbete i skolområdet innebär att du arbetar genom en ledningsgrupp och delegerar ansvar, mandat och ledningsuppgifter till tre biträdande rektorer. Rektorn är ytterst ansvarig för att skolorna kontinuerligt utvecklas och har en ändamålsenlig och effektiv organisation. Rektorn har formellt det yttersta ekonomiska, juridiska och pedagogiska ansvaret för skolenheten.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla skolorna i skolområde 8 med fokus på det professionella uppdraget. Med utgång från våra styrdokument och med ett vetenskapligt förhållningssätt har vi undervisningens kvalitet och tydligt ledarskap i klassrum/fritidshem i centrum.

Som rektor ingår du i ledningsgruppen för utbildningsområde Hisingen. I ledningsgruppen bidrar rektorerna till utbildningschefens beslutsfattande utifrån ett ansvar för helhet och likvärdighet och bidrar till lärande och utbyte av erfarenheter. I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.

Göteborgs Stad jobbar för en bra och hållbar vardag där du som rektor har möjlighet att utvecklas och kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Tillsammans banar vi väg för framtidens skola där vi vill se en ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har genomgått rektorsutbildning och har högskoleexamen motsvarande 180 hp med pedagogisk inriktning. Du har minst 5 års chefserfarenhet inom skola eller förskola som rektor eller biträdande rektor eller annan likställd chefserfarenhet. Har du dessutom genomgått chefs- och ledarutvecklingsprogram/-utbildning, chefsutvecklingsprogram för att leda andra chefer och/eller erfarenhet av att leda andra chefer är det meriterande, men inget krav.

Det är viktigt att du har god kunskap om lagar, förordningar, kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan. Även kunskaper om ekonomistyrning och resursfördelning är ett krav.

För att lyckas i ditt uppdrag som rektor behöver du ha förmåga att organisera och driva skolutveckling, leda arbetsmiljö- och elevhälsoarbete samt ha färdighet i god ekonomisk hushållning. Du har även förmåga att leda andra.

Du som söker motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov och du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du har förmåga att analysera nuläget samt kan använda din analys för att metodiskt planera framåt och med en helhetssyn förenar du operativa planer med organisationens mål.

Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Genom att vara en tydlig och god kommunikatör får du gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du har förmåga att hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.

För dig är det viktigt att aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv och du är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen, ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.

Vill du vara med och bana vägen för framtidens skola?

Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske 19/8 och 22/8.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Record metadata

Click to view metadata