Lärare 4-6 med inriktning svenska och engelska till Rostaskolan [NB this opening has expired]

Occupation: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Employer: Örebro Kommun
Workplace location: Örebro, Örebro län, Sverige
Last application date: 2022-11-11
Publication date: 2022-10-14This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


För oss på Rostaskolan är det kollegiala lärandet viktigt och vi söker nu dig som vill vara en del av vårt sammansvetsade team. Vi jobbar hårt för kunskap, trygghet och elevers självkänsla!

Om tjänsten
Vi söker nu en lärare till mellanstadiet 4-6 som kommer undervisa i svenska och engelska. På vår skola har vi fyra klasser i åk 4 och du kommer vara klassföreståndare för en av dessa. För oss är det kollegiala lärandet viktigt och vi har flera forum som skapar förutsättningar för det. Du kommer ingå i en av skolans sex arbetslag där ni utifrån gällande styrdokument planerar och samverkar för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Varje arbetslag har en utvecklingsledare som tillsammans med rektorerna bildar skolans ledningsgrupp. Vi har regelbundna planeringsträffar tillsammans med andra lärare där du har möjlighet att lyfta frågor i forumet kring elevsamverkan och regelbunden handledning och stöd från vårt elevhälsoteam.Vi har även två flexgrupper där vårt fokus är att fånga upp de elever som har extra behov av stöd. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom olika ämnen
• stödja elevernas sociala utveckling och fostran
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• vara klasslärare för en klass, men också att ha ett nära samarbete med de andra i arbetslaget och fördela undervisningen utifrån ämnesbehörighet
• ha kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbeta utifrån gällande styrdokument
• skapa en god lärandemiljö
• arbeta och dokumentera i de versksamhetssystem som finns

Kompetenskrav

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årkurs 4-6 samt behörighet att undervisa i svenska och engelska

För att passa som lärare hos oss ska du vara flexibel och arbeta aktivt för att tillsammans med dina kollegor göra verksamheten trygg, lärorik och spännande för våra elever. Du har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och möter människor med inlevelse och empati samt varje barn som den unika individ han eller hon är. Du har ett positivt förhållningssätt och tar vara på elevernas samt dina kollegors tankar och idéer för att skapa en stimulerande, utmanande och motiverande lärmiljö. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• behörighet att undervisa i matematik och NO
• utbildning i ICDP, vägledande samspel
• kunskap och erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Rostaskolan ligger i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen. Skolan är en F–6-skola med drygt 500 elever och cirka 75 personal, fördelade på 21 klasser varav tre förskoleklasser. Det finns även fyra fritidshemsavdelningar på skolan.
Rostaskolan ligger i västra delen av Örebro, i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen.

Hos oss har vi regelbunden planeringstid, både enskilt och gemensamt i arbetslagen, enligt riktlinjerna inom Örebro kommun. Utöver detta har vi även utvecklingsgrupper där vi träffas för att samordna och utveckla verksamheten tillsammans. 

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/rostaskolan

 Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Förlängd annonsering!

Sista ansökningsdag är 11 november.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Record metadata

Click to view metadata