Nyköpings gymnasium söker en lärare med intresse att arbeta med elever med [NB this opening has expired]

Occupation: Lärare i gymnasiet
Employer: Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium
Workplace location: Nyköping, Södermanlands län, Sverige
Last application date: 2022-11-06
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Lärare i gymnasieskolan;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan och skolan som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Utbildning för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings högstadium, Nyköpings gymnasium och Campus Nyköping.

Nyköpings gymnasium är den största gymnasieskolan i Nyköping. Vi har elva nationella program - varav sex är yrkesprogram, fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Hos oss arbetar över 280 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta våra 1800 elever att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar.

Vår helhetsidé bygger tydlighet, meningsfullhet, elevers medskapande och medvetna goda möten. Helhetsidén är länken mellan läroplanens uppdrag och vår vardag. Den vägleder oss i våra pedagogiska möten med alla elever.ARBETSUPPGIFTER
Nyköpings gymnasium och Introduktionsprogrammen (IM) söker nu en lärare i svenska, engelska och/eller matematik mot grundskolans senare år med placering i lilla gruppen, del av individuellt alternativ. Behörigheter i andra ämnen är meriterande. Undervisningen sker i lilla gruppens lokaler som är NPF-anpassade. Elevgruppen är elever med omfattande skolfrånvaro och som har svårigheter att ta sig till skolan som i sin grund bottnar i social problematik och psykisk ohälsa. Du jobbar mycket nära studiecoach, heltidsmentor och annan stödpersonal. Det primära målet är att få elever tillbaka till en fysisk närvaro i skolan och därefter tillsammans arbeta för att eleverna ska nå målet i sin individuella studieplan.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten på IM vid enheten Gripen med placering i lilla gruppen har du lärarlegitimation med inriktning mot svenska, engelska eller matematik på grundskolenivå. Undervisningen sker primärt mot målen i årskurs 9. Andra behörigheter är meriterande. Utöver lärarlegitimation är det mycket meriterande med utbildning och/eller erfarenhet med att arbeta med elever med problematisk skolnärvaro som bottnar i sociala svårheter eller psykisk ohälsa.
Vi har legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Record metadata

Click to view metadata