Eken Falköping Tillvidareanställning [NB this opening has expired]

Occupation: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Employer: Humana AB
Workplace location: Falköping, Västra Götalands län, Sverige
Last application date: 2022-11-30
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Behandlingsassistent/Socialpedagog;



This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Tillsvidareanställning/ Visstidsanställning
Eken Utslussningsenhet Falköping.
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra och värdigt liv?
Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingsassitent hos oss på Eken Falköping Utslussningsenhet , inom Humana.
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten
Tjänsten som personal på Eken Utslussningsenhet Falköping ingår du i ett team där vi gemensamt och prestiglöst arbetar mot samma mål.
I tjänsten innebär sedvanligt omvårdnadsarbete för vuxna män och kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar i kombination med samsjuklighet.
Du arbetar utifrån ett individuellt kontaktmannaskap där du har ett övergripande ansvar för enskild klient.
Din roll och funktion som personal innebär bland annat följande:
Att stödja kring ADL-mässiga aktiviteter och situationer.
Att man följer gällande rutiner på enheten.
Att man följer gällande rapportstruktur och ansvara för att daglig planering genomförs samt följs.
Att man erbjuder stöd i form av daglig omvårdnad och motiverande/ upprätthållande av psykisk och fysisk hälsa.
Att dagligen dokumentera utifrån gällande dokumentationsskyldighet.
Att man är väl förtrogen med samtliga klienters mål och delmål i respektive genomförandeplan,
samt arbeta och verka för att dessa mål och delmål följs upp och uppnås.
Att man utför arbetet enligt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten.
Att själv bidra och motivera genom att vara aktiv för att uppnå de kompetensmål som tjänsten kräver.
Arbeta enligt rådande förhållningssätt och metoder.
Ansvara för att utbyta evidensbaserad kunskap med kollegor och att utbyta feedback i en utvecklande anda tillsammans med kolegor.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig med relevant utbildning så som socialpedagog, behandlingspedagog,undersköterska/skötare med 2 års eftergymnasial utbildning 
Önskvärt 2årig påbyggnadsutbildning inom missbruk, psykiatri, KBT


Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse, engagemang, vilja samt förmåga att göra skillnad för kvinnor och män med en beroendeproblematik och psykiskohälsa..
Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av denna målgrupp eller tidigare arbetslivserfarenhet inom människovårdande yrke samtidigt som du är en väldigt flexibel, trygg och stabil person.
Vi förespråkar ett lösningsfokuserat förhållningssätt, holistisk människosyn, humanistiskt förhållningssätt, ansvarsfull och har ett lågaffektivt bemötande, din vilja att bidra och göra skillnad för personer så att upplevelsen blir en ökad livskvalitet. 
Innehar en ålder över 27 år och med personliglämplighet.

Körkort
B-körkort fordras.

Kontakta : TF Enhetschef Susanne Jönsson
susanne.jonsson@humana.se

Record metadata

Click to view metadata