Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri [NB this opening has expired]

Occupation: Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Employer: Region Norrbotten
Workplace location: Luleå, Norrbottens län, Sverige
Last application date: 2022-10-31
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Verksamhetschef, hälso- och sjukvård;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Vill du leda utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin i Norrbotten? 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns till för barn, ungdomar och deras familjer i behov av specialistvård och är en del av Barnsjukvården.  BUP erbjuder heldygnsvård vid Sunderby sjukhus och har öppenvårdsmottagningar i Luleå/Boden, Kalix, Piteå och Gällivare. Inom BUP finns även en nystartad neuropsykiatrisk enhet samt BUP-linjen. Som verksamhetschef har du en nyckelroll i utvecklingen av BUPs verksamhet i hela länet.

Vi söker
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning företrädesvis inom hälso-och sjukvård eller för uppdraget annan adekvat utbildning samt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare chefs-eller ledarerfarenhet. Vi värderar att du har goda kunskaper om svenskt hälso-och sjukvårdssystem och är väl förtrogen med politiskt styrka verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person har du god ledarskapsförmåga där du leder och motiverar andra chefer och medarbetare att uppnå verksamhetens mål. Du har intresse och förmåga att utveckla verksamheter. Du är strategisk och ser till den långsiktiga betydelsen, du arbetar självständigt men ser även nyttan av att samarbeta med andra. För rollen krävs att du har ett strukturerat arbetssätt och att du leder med hög tillit till dina medarbetare.

Det här får du arbeta med
Som verksamhetschef har du uppdrag att samordna och målinriktat leda Barn- och ungdomspsykiatrins arbete. I chefsrollen ingår det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du leder genom att coacha och motivera verksamhetens enhetschefer och arbetar för ständig förbättring. Du leder en trevlig och kompetent ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dina chefskollegor.
Som verksamhetschef är du underställd verksamhetsområdeschefen för Barnsjukvården. Du ingår i Barnsjukvårdens ledningsgrupp och har en viktig roll i Barnsjukvårdens gemensamma uppdrag.
Barn- och ungdomspsykiatrin omfattar ca 85 medarbetare inom flertalet yrkeskategorier som tillsammans arbeta för att erbjuda barnet och familjen en god psykiatrisk vård. 

Det här erbjuder vi dig
En strukturerad och individanpassad introduktion. Du erbjuds utbildning och handledning efter dina och verksamhetens behov. 
-Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst i din grundprofession med chefsförordnande på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Sunderbyn eller enligt överenskommelse, men arbetet innefattar ett länsuppdrag och har mottagningar i Gällivare, Kalix, Piteå och Luleå.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!

Record metadata

Click to view metadata