Socialsekreterare till barngruppen [NB this opening has expired]

Occupation: Socialsekreterare
Employer: Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för barn och unga
Workplace location: Stockholm, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-10-28
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Socialsekreterare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.

Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.

Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning söker Dig som vill vara med och bygga framtidens socialtjänst, där Du som nyfiken och engagerad socionom behövs! Vi erbjuder utmanande och stimulerande arbetsuppgifter och Du erbjuds möjligheten att utvecklas och göra förändringar för de i samhället som behöver vårt stöd!

Inom vår avdelning för barn och unga utvecklar vi kontinuerligt våra arbetsmetoder och arbetssätt och har som målsättning att skapa en mer lättillgänglig socialtjänst.

Vi strävar efter att arbeta närmare våra klienter och bygga förtroenden för att kunna göra en långsiktig skillnad i människors liv. Vårt mål med en innovativ och hållbar socialtjänst ligger i linje med idéerna inom den nya socialtjänstlagen och ett tidigt socialt stöd.

Vi vill erbjuda Dig utvecklande och varierande arbetsuppgifter, där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och kunniga och närvarande ledare. Vi ger dig möjlighet till extern handledning, tillgång till en mentor och en god introduktion, flextid, arbetstidsförkortning under sommaren och riktad kompetensutveckling! Du får även möjlighet att ta del av stadens stora utbildningsutbud. I det dagliga arbetet ges kontinuerlig ärendehandledning för att säkerställa att våra bedömningar är av hög kvalitet. Vidare erbjuder vi en god social samvaro, med fikastunder, jul- och sommaravslutningar och mycket värme och skratt!

Enheten för Barn och Unga arbetar med barn och unga och deras familjer. Vi ansvarar för myndighetsutövning och uppföljning av beslutande insatser enligt SoL, LVU och LSS. Enheten är indelad i tre målgrupper varav en grupp arbetar främst med barnutredningar, en främst med ungdomsutredningar och en tredje med barn och unga med funktionsnedsättning (enligt LSS).

Beskrivning av ditt nya arbete
Som socialsekreterare i barngruppen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att utreda barns behov av skydd och stöd samt följa upp öppenvårdsinsatser enligt SoL och LVU. Vi arbetar med att aktivt involvera och stötta barnets nätverk för att tillsammans med nätverket hitta lösningar för barnens bästa. Samverkan är en viktig del av ditt arbete och detta sker, utöver övriga grupper inom den egna verksamheten, med externa aktörer som polis, åklagare, BUP och Barnahus m.fl.

Vi söker dig som har:
- Socionomexamen

- Goda kunskaper om barns utveckling samt ett stort engagemang för förbättringsarbete gällande barn, unga och deras familjer

- Goda kunskaper om gällande lagstiftning Socialtjänstlagen och LVU

- God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift

- Erfarenhet av myndighetsutövning för målgruppen barn och unga

Vi söker Dig som ser potentialen hos de klienter du möter, är empatisk och har en god förmåga till alla typer av samtal. Vi önskar att du uppskattar att samarbeta med dina kollegor, samt att du även kan vara flexibel och självgående när det krävs. Du behöver kunna skapa rutiner för att upprätthålla en god struktur i ditt arbete samt inneha förmågan att behålla lugn och tålamod i krävande situationer som myndighetsutövare. Fram för allt önskar vi att du är nyfiken på en föränderlig socialtjänst, nya arbetssätt och ser fördelen med ett klientnära arbete.

Övrig information
Som anställd hos oss har du även tillgång till motionslokal samt kan förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och träningsanläggningar. Du har också möjligt att ansöka om semesterväxling.

Vi kommer påbörja urvalsprocessen under ansökningstiden. Vid anställning ska belastningsregister uppvisas.

Vi ser fram emot Din ansökan och med förhoppning om att Du blir en del av vårt klientfokuserade sociala arbete!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Record metadata

Click to view metadata