Arkivarie till socialtjänsten [NB this opening has expired]

Occupation: Arkivarie
Employer: Norrtälje Kommun
Workplace location: Norrtälje, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-11-04
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Arkivarie;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad arkivarie som vill vara med och driva socialförvaltningens arbete mot ett e-arkiv. Som arkivarie kommer du att ansvara för socialnämndens arkiv. I rollen ingår att bl.a. att ansvara för insortering av handling till personakt, med stöd av systemansvarig genomföra gallring av personakter samt genomföra introduktion för nyanställda och internutbildning i arkivfrågor. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Socialnämnden har implementerat verksamhetsbaserad informationsredovisning i verksamheterna.

Socialnämnden levererar handlingar som ska bevaras till Norrtälje stadsarkiv som är kommunens slutarkiv. Norrtälje stadsarkiv ansvarar för utlämnande av bevarandehandlingar samt för styrning och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor för kommunens förvaltningar och bolag.    

Arbetsbeskrivning
Du kommer att ha din arbetsplats på socialkontoret i Norrtälje och ingå i den administrativa enheten under avdelningen stöd och utveckling. Socialförvaltningen är noga med att hålla en hög rättssäkerhet och det är av största vikt att handlingar finns tillgängliga i respektive personakt. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra gallring av personakter med stöd av systemansvarig som tar fram underlag för gallring.

I rollen som arkivarie blir du en viktig spelare i arbetet mot ett e-arkiv samt stödja i arbetet med införande av digitala lösningar kopplat till långsiktigt digitalt bevarande. 

Inom ditt ansvarsområde ingår att genomföra introduktion för nyanställda och att hålla utbildning internt när behov uppstår. I arbetsuppgifterna ingår också traditionella arkivarieuppgifter som gallringsutredningar, arkivvård och andra förekommande arbetsuppgifter inom arkivområdet.    

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• Har en akademisk examen inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan inriktning som vi finner likvärdig.
• Har god kännedom om regelverk kring arkiv- och informationshantering.
• Har god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska.
• Är självgående och strukturerad samt har förmåga att på ett effektivt sätt planera och genomföra ditt eget arbete.
• Har lätt för att samarbeta med kollegor inom och utanför organisationen samt ha lätt för att skapa goda relationer.
• Har förmåga att se förbättringsmöjligheter och kan ta initiativ till att driva förändring

Det är meriterande om du:


• Har erfarenhet av arbete med digital informationshantering och långsiktigt digitalt bevarande liksom goda kunskaper om format och standarder för digitalt bevarande.
• Har tidigare arbetat inom socialtjänsten eller annan offentlig förvaltning.
• Har erfarenhet av verksamhetssystemet Procapita och Lifecare

Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra den administrativa enheten bestående av en enhetschef och åtta medarbetare. Administrativa enheten ansvarar för socialnämndens arkiv, registratur, nämndsekreteriat och övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.

Den administrativa enheten ingår i avdelningen stöd och utveckling som leds av avdelningschef. Direkt under avdelningen finns ett team som ansvarar för kvalitets- och utvecklingsfrågor, teamet består av 5 medarbetare.  

Anställningsform
Anställningen är om 75% och en tillsvidareanställning med tillträde omgående.

Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

 

 


Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 63 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.Se en film om hur det är att bo i Norrtälje kommun.
https://www.youtube.com/watch?v=EFbsYquBZyY

• Ungefär 2 900 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.

• Vi NPF-säkrar (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) våra skolor och förskolor, utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.

• På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv.
https://www.norrtalje.se/varvision
• Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
• Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
• Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening.
• Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster.

Länk till profilsida

Record metadata

Click to view metadata