Postdoktor - biokols stabilitet i mark [NB this opening has expired]

Occupation: Jordbruksforskare
Employer: Sveriges lantbruksuniversitet
Workplace location: Uppsala, Uppsala län, Sverige
Last application date: 2022-10-28
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Jordbruksforskare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom  system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system). Inom forskningen kopplat till hållbar livsmedelsproduktion genomförs kvantitativa studier av olika livsmedels och kosters miljöpåverkan, modellering av framtidsscenarier för en mer hållbar kosthållning och framtagning av underlag för diverse informativa och finansiella styrmedel för en mer hållbar kost. https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som kan jobba med att beräkna och analysera nedbrytningen av biokol i mark. Det finns ett växande intresse för biokol på grund av dess möjligheter att lagra kol och därmed minska växthusgaserna i atmosfären. Biokols klimatpåverkan är starkt beroende av biokolets stabilitet i mark över långa tidsperioder. Olika samhällsaktörer efterfrågar information om biokols miljöeffekter och resursanvändning, för att stödja beslutsfattande.

I projektet ingår att utvärdera biokols stabilitet i olika miljöer. Projektet genomförs i ett forskningsprojekt i samarbete mellan flera institutioner vid SLU i Uppsala.  Ämnesområdet för tjänsten omfattar modellering och analys av data över nedbrytning av biokol av olika ursprung och under olika förhållanden.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen inom teknologi eller naturvetenskap. Kunskaper om biokol och om modellering av nedbrytningsprocesser är ett krav. Kunskaper inom livscykelanalys, GIS eller bioenergi är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Record metadata

Click to view metadata