Postdoktor – Prognostisering av matförsäljning samt mätning av matsvinn. [NB this opening has expired]

Occupation: Näringsforskare
Employer: Sveriges lantbruksuniversitet
Workplace location: Uppsala, Uppsala län, Sverige
Last application date: 2022-10-31
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Näringsforskare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom  system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system). Inom forskningen kopplat till hållbar livsmedelsproduktion genomförs kvantitativa studier av olika livsmedels och kosters miljöpåverkan, modellering av framtidsscenarier för en mer hållbar kosthållning och framtagning av underlag för diverse informativa och finansiella styrmedel för en mer hållbar kost. https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär att jobba med att designa, programmera och testa digitala verktyg för att prognostisera livsmedelsförsäljning samt för att automatisera insamlandet av matavfallsstatistik. Arbetet ingår i forskningsprojektet LowInFood som syftar till att testa olika innovationer som ska minska matsvinnet i olika delar av livsmedelskedjan. Arbetet sker i samarbete med intressenter och projektpartners varför resor i tjänsten kan förekomma.

I uppdraget ingår även att bidra till arbetet med undervisning och miljöövervakning, samt att arbeta med vetenskapliga publikationer, extern forskningsfinansiering samt kommunikation av forskningsresultat.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämne såsom teknologi, systemvetenskap, datavetenskap eller statistik. Dessutom krävs tidigare erfarenhet av prototyputveckling samt publicering i vetenskapliga tidskrifter. Kunskaper om matavfall, erfarenhet av andvändarcentrerad utveckling samt erfarenhet av att bygga datainsamlingsverktyg och prognostiseringsmodeller är meriterande. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Eftersom en postdoktorandtjänst är en karriärutvecklande anställning för yngre forskare söker vi i första hand kandidater som avlagt doktorsexamen inom de senaste tre åren, men senast när anställningen startar.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Record metadata

Click to view metadata