Handledare till daglig verksamhet [NB this opening has expired]

Occupation: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Employer: Omsorgsförvaltningen, FSS, Daglig verksamhet
Workplace location: Hässleholm, Skåne län, Sverige
Last application date: 2022-10-27
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Det här erbjuder vi dig!
I Hässleholms kommun är den dagliga verksamheten indelad i habiliterande verksamheter och integrerade verksamheter.

Den aktuella tjänsten är på Björklidens dagliga verksamhet i Hässleholm. Du kommer tillsammans med tre andra handledare att arbeta med deltagare som har funktionsvariation inom autismspektrat, intellektuella funktionsvariationer med mera.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med målgruppen och vill arbeta med meningsfull sysselsättning på daglig verksamhet. Arbetet innebär att du ska utveckla arbetsuppgifter och aktiviteter samt stödja deltagarna i vår verksamhet. Tillsammans med andra handledare får du möjlighet att självständigt planera och utveckla arbetet inom daglig verksamhet. I arbetet ingår även att dokumentera och arbeta utifrån deltagarnas individuella genomförandeplaner.

Jobbet vi erbjuder är en tillsvidareanställning med 80% sysselsättningsgrad, arbetstid måndag till fredag och med start snarast enligt överenskommelse. Hässleholms kommun vill ta tillvara på hela din kompetens och erbjuder dig heltidsanställning. Vid behov samarbetar vi med verksamheter i vår närhet, det innebär att arbete på mer än en arbetsplats kan förekomma. Du har alltid en huvudarbetsplats där du är den största delen av din arbetstid. Har du inte möjlighet att arbeta heltid är du välkommen att söka ändå.

Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare, som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Vem är du? 
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning inom till exempel autismspektrat eller intellektuell funktionsnedsättning samt gärna dokumenterad utbildning inom dessa områden. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och/eller lågaffektivt bemötande. Du som söker har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Du har ett professionellt förhållningssätt och ser alla människors lika värde och visar empati. Att arbeta motiverande med individens behov i fokus är viktigt. Eftersom du arbetar nära deltagarna behöver du vara lugn och trygg som person. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Som handledare behöver du även vara flexibel och initiativrik samt ha en god förmåga att samarbeta med andra för att bland annat bidra till verksamhetens utveckling. 

Eftersom dokumentation kring deltagare ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana. 

Körkort klass B för manuellt växlad bil är ett krav då transporter ingår i tjänsten.

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår https://www.hassleholm.se/download/18.34bd16841562b9afcb75180/1481530551429/Populärutgåva medarbetar- och ledarpolicy.pdf 

Övrigt 
...

Om oss
Omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 1700 tillsvidareanställda medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor. Omsorgsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden; ordinärt boende, särskilt boende, funktionsnedsättning, stöd och service samt resurs. I förvaltningen finns också myndighetsenheten och en stab med viktiga stödfunktioner som HR, ekonomi och IT. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar efter vår vision ”Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna”.

Daglig verksamhet är en lagstadgad rätt som verkställs utifrån Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en insatsberättigad lag för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder som autism, autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Socialtjänstlagen (SoL) omfattar personer med andra funktionsnedsättningar som genom denna lag också är berättigade till daglig sysselsättning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och sinnesstimulering åt den personkrets som innefattas av ovanstående lagar, är i yrkesverksam ålder, inte tar del av någon utbildning och inte förvärvsarbetar.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Record metadata

Click to view metadata