Speciallärare med inriktning sv/sva åk f–6 till Hovsjöskolan [NB this opening has expired]

Occupation: Speciallärare
Employer: Södertälje kommun
Workplace location: Södertälje, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-10-25
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Speciallärare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Hej där! Nu söker vi dig speciallärare med inriktning sv/sva årskurs f–6 till Hovsjöskolan!  

En dag på jobbet  

På Hovsjöskolan hälsas du välkommen varje dag i vår gemensamma entré med tillhörande cafeteria.  Här har vi har omtanke om varandra och jobbar systematiskt både med vår arbetsmiljö och våra prioriterade mål. På skolan kommer du få möta nyfikna, glada, utmanande och ambitiösa elever samt en personal med driv.  Till lunch kan du välja att äta i någon av våra tre matsalar, ta en gratis kaffe i vår cafeteria och kanske spela ett spel med några elever. När sedan dagen är slut hälsar du på fritidsbarnen som du passerar på vägen hem. Ja, så kan en dag på jobbet vara.  


Vem är du?

Hovsjöskolan söker nu dig som kommer utveckla läs- och skrivutvecklingen för våra yngre elever med en tydlig struktur och med ett målmedvetet utvecklingsarbete.  
Du kommer att vara ett stöd för elever och lärare i f–6, där du tillsammans med lärarna kommer att arbeta för förbättrad kvalité i undervisningen och en undervisning som gynnar eleverna lärande. När det gäller elever med behov av extra anpassningar, särskilt stöd, kartläggningsarbete och åtgärdsprogram mm så ser du till att detta genomförs.
Skolan arbetar med metoder som skolan sett som framgångsrika för elevernas måluppfyllelse som t ex SOKA (språk och kunskapsutvecklande arbete), cirkelmodellen som du också kommer vara en bärare av.
Du kommer som speciallärare vara en del i skolans elevhälsoteam, där det idag finns tre speciallärare, en kurator, skolsköterska, SYV utöver skolledning och skolpsykolog och läkare vid behov. Du är en del i skolans likabehandlingsgrupp och med din kompetens bidrar till elevernas måluppfyllelse.
Som speciallärare på Hovsjöskolan kommer du att ingå i arbetslag åk 4-6 med en biträdande rektor som närmsta chef.
Krav:  
- Examen med lärarlegitimation för att undervisa i årskurs 1–6 i ämnet svenska och svenska som andraspråk.
- Examen som speciallärare/specialpedagog
- Vilja att samarbeta och utveckla undervisningen på vår skola.  

Personliga egenskaper:  
- Du har god pedagogisk insikt, har god samarbetsförmåga, så att du i ditt arbete kan entusiasmera, engagera och samarbeta.
- Du är noggrann, strukturerad och samtidigt kommunikativ.
Tycker du, precis som vi, att god undervisning och goda relationer är det viktigaste vi kan ge våra elever, då passar du in på Hovsjöskolan. Vi sätter stort värde på samarbete och därför får det kollegiala lärandet en viktig roll i vårt arbete. Om du känner att detta träffar rätt på dig tror vi att du kommer att trivas hos oss.  

Vi erbjuder dig:

- Fina och fräscha lokaler
- En skola som levererar mer än förväntat!
- En skola som har samarbete som verksamhetsidé för att nå målen!
- Som anställd på Hovsjöskolan får du även ta del av de kommunala förmånerna exempelvis friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år.

Välkommen till oss!  
Hovsjöskolan är en modern F-9-skola med ungefär 510 elever och drygt 70 personal. Hovsjöskolan har en naturskön omgivning med skog, stigar och badsjö inom nära gångavstånd. Skolans ledning är organiserad med ett nära skolledarskap där varje stadie har en biträdande rektor som närmsta chef.
Skolans huvudfokus är hög kvalitet på undervisningen och ett relationsskapande bemötande. Skolan har samarbete som verksamhetsidé för att nå målet att alla elever ska få gymnasiebehörighet och god social kompetens. Skolan arbetar med flerlärarskap i klassrummet. Det innebär att eleverna har tillgång till flera lärare i undervisningen, där de kan möta elevernas behov och bedriva god undervisning som gynnar alla elevers lärande. 
Som elev och medarbetare på Hovsjöskolan förväntas du vara en del av en skola under stark utveckling. Skolan arbetar systematiskt med att utveckla skolans måluppfyllelse och trygghet.
Skolan har även tagit fram en lokal plan för undervisningen utifrån erfarenheter och forskning om vad som är framgångsrikt för elevers lärande och måluppfyllelse. 
Några av de insatser som skapar en stabil och trygg skola med goda resultat är: 
Struktur i schema och raster med aktiviteter som leds av trivselledare
En IKT-plan med kunskapskrav för alla stadier, där det finns digitala skärmar i klassrummen och en dator till varje elev i årskurs 7 till 9
Extra satsning på läs och skriv för årskurs F till 3 
En tydlig organisation för nyanlända
Ett starkt stödjande elevhälsoteam
Höga förväntningar på prestationer för både medarbetare och elever
En stor förstelärargrupp som leder det kollegiala utvecklingsarbetet på skolan
Hovsjöskolan har under en längre tid överträffat förväntningar på måluppfyllelse, meritvärde och gymnasiebehörighet. Vi är en CPU-skola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal studenter och därigenom också får ta del av deras arbete och det senaste som lärarutbildningen lyfter. 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Record metadata

Click to view metadata