Specialpedagog på Snitz gymnasium [NB this opening has expired]

Occupation: Specialpedagog
Employer: AcadeMedia Support
Workplace location: Stockholm, Stockholms län, Sverige
Last application date: 2022-11-20
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Specialpedagog;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Snitz gymnasium i Stockholm startades 2003 och erbjuder gymnasieutbildning med yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom El- och energiprogrammet med inriktningen Dator- och kommunikationsteknik, Estetiska programmet med inriktningarna Bild och form och Estetik och media samt Yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning AST. Skolan ligger centralt nära Odenplan och här går ca 170 elever fördelade på de tre programmen. Målgruppen är elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och som är i behov förstärkt stöd på skol-, grupp- och individnivå. Sedan 2021 ingår Snitz gymnasium i Drottnings Blankas Gymnasieskolor, som är ett segment inom AcadeMedia. På Snitz gymnasieskola genomsyrar elevhälsan hela skolans arbete. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och heltidsmentorer/studiesamordnare. Nu söker vi vår skolas nya specialpedagog på en 100 % tillsvidaretjänst.

Ditt uppdrag

Som specialpedagog hos oss blir du en viktig och ledande del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. I det arbetet kommer du dessutom att samverka med Drottning Blankas gymnasieskolors centrala specialpedagog på huvudmannanivå. Genom din roll medverkar du till att våra elever får ett individanpassat och inkluderande bemötande samt insatser som leder till ökad måluppfyllelse. Arbetet innebär också att du som specialpedagog gör riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det.

I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:

• genomföra pedagogiska utredningar
• vara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredning
• ansvara för uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån gjord utredning
• ansvara för upplägget kring kartläggningar av elevers behov av att gå i en verksamhet som vår

I det utvecklande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:

• genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov
• ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag
• ha goda kunskaper i digitala verktyg som du för vidare till våra pedagoger
• vara ett stöd till rektor i analysarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå
• bidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivå

Din profil och kvalifikationer

Vi söker dig som har examen som specialpedagog och vill ingå i ett aktivt elevhälsoteam. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och arbetar tillsammans med elever och lärare för att skapa och erbjuda den optimala lärandesituationen för samtliga elever. Du är duktig på att inspirera, engagera och få elevernas förtroende. Undervisningsutveckling är en naturlig del av ditt uppdrag. Du är engagerad och intresserad av samarbete med kollegor och att driva projekt på skolan som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Vill du vara en del av en utvecklande, spännande och glädjefylld arbetsplats - då är vi rätt skola för dig.

Det är ett krav att du har examen som specialpedagog. Har du erfarenhet som lärare på högstadiet eller gymnasiet är det meriterande, har du god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid lämplighet vid anställningsförfarandet. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och vet vad som inspirerar och engagerar elever till lärande utifrån deras olika behov och kan arbeta tillsammans med lärarna och utvecklingen av undervisningen.

Det här blir du en del av

På Snitz gymnasium möts du av glädje, energi, engagemang och kreativitet. Du blir även en del av ett spännande och viktigt utvecklingsarbete för vår målgrupp. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vi är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. . Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % med start så snart som möjligt. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Liselotte Kihlström tel 073-885 52 140.

Välkommen med din ansökan!

Record metadata

Click to view metadata