Förskollärare till Vaggeryds kommun [NB this opening has expired]

Occupation: Lärare i förskola/Förskollärare
Employer: Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Workplace location: Vaggeryd, Jönköpings län, Sverige
Last application date: 2022-11-06
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Lärare i förskola/Förskollärare;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Välkommen till Vaggeryds kommun! Här har du som förskollärare möjligheten att utvecklas i ditt arbete med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Att arbeta systematiskt gör vi genom ett projekterande arbetssätt. Vi söker förskollärare till Skillingaryd, Vaggeryd, Byarum, Hok och Klevshult.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter i att vara med och bidra till barns utveckling och lärande.
Utforskande, nyfikenhet och reflekterande är viktiga förhållningssätt vi tagit ställning för att vi vill arbeta med i vår verksamhet. Som pedagog hos oss får du möjligheten att påverka och medverka till en positiv och utmanande pedagogisk miljö. Du kommer till en verksamhet där balansen mellan omsorg och lärande alltid ställs i förhållande till barn och barngrupp.

Förskolan arbetar i tema där barnens frågor, intressen och nyfikenhet påverkar val av innehållet. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärprocesser; enskilt och i grupp. Verktygen hjälper dig också att ta ut riktningen för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Arbetet med pedagogisk dokumentation utgör en självklar och viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och i vår verksamhetsutveckling. Du kommer att använda dig av lärplatta och andra digitala kommunikationsverktyg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och intresserad av pedagogisk dokumentation som förhållningssätt.
Om du är nyexaminerad förskollärare erbjuder vi dig en mentor under ditt första arbetsår och vi avsätter tid för både mentor och nyexaminerad att mötas i reflektion kring den egna praktiken.
I enlighet med skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning.

Record metadata

Click to view metadata