Ansvarsfulla timanställda behandlare & stödpedagoger för HVB & LSS sökes!

Occupation: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Employer: Samskapa Behandling AB
Workplace location: Hörby, Skåne län, Sverige
Last application date: 2023-01-01
Publication date: 2022-10-14This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Studerar du till socialpedagog, Socionom, beteendevetare, psykolog eller någon annan utbildning inom behandling och vill arbeta extra?  Just nu söker vi timvikarier!


Välkommen till Samskapa. Vi erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer.
Vi drivs av vår vision;
att få utsatta ungdomar att förstå och realisera sin fulla potential”. 
I vår verksamhet är vi medvetna om hur avgörande vår personal är för att möjliggöra utveckling GENOM våra ungdomar och familjer. Vi är övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare.Vi inspireras av KASAM i relation till alla individer. Då vi menar att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är viktiga ingredienser för att skapa en god arbetsmiljö och hållbara behandlingsresultat.

Nu söker vi ansvarsfulla behandlare och stödpedagoger till våra HVB och LSS boenden 

Uppdrag:

Uppdraget innebär att du tillsammans med ditt team ansvarar för att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för en bra start i livet för ungdomen. Du kommer att ha en betydande roll i att skapa ett meningsfullt sammanhang där du samskapar dina insatser tillsammans med ungdomen på ett personligt, ansvarsfullt och professionellt sätt. På Samskapa har vi en familjär atmosfär där allas röster är lika mycket värda.

Vår målgrupp är ungdomar i varierande åldrar och som utöver social problematik har brister i de redskap individen behöver för att bearbeta sinnesintryck och för att anpassa sitt beteende på ett ändamålsenligt sätt. Det rör sig oftast om barn och unga med olika former av kognitiva variationer, så som t.ex. en eller flera neuropsykiatriska diagnoser. Utöver det så kan ungdomen ha andra psykiatriska symtom eller diagnoser där utåtagerande beteende och/eller ångestproblematik är vanligt förekommande. Varför din förmåga att förhålla dig lugn och klartänkt i utmanande situationer är av stor vikt för tjänsten. Ett mått av envishet och uthållighet är också bra egenskaper i arbetet.

Den centrala delen i arbetet är att skapa en utveckling GENOM ungdomen i riktning mot målen i genomförandeplanen. Det är också angeläget att du kan fånga essensen i målarbetet och har en förmåga att dokumentera det. 

Information om tjänsten: 

 • Placering: Gärds Köpinge, Sölvesborg, Tollarp, Hörby m. fl.
 • Arbetstid: Rullande schema som innebär att du kommer arbeta på varierade arbetstider, dag/kväll/sovande natt (dygnspass)
 • Start: Omgående
 • Anställningsform: Timanställning (visstid)
 • Utvecklingsmöjligheter: På grund av storlek på våra enheter har du stora möjligheter att utvecklas och göra avtryck, och har alltid nära till kollegor och handledning samt utveckling.


Krav

Pågående utbildning alternativt (avslutad eftergymnasial utbildning om minst två år) inom socialt arbete eller beteendevetenskap.  Det kan vara socionom, beteendevetare, socialpedagog, behandlingspedagog, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri m.fl.

 • Du behärskar svenska språket i tal och skrift
 • B-körkort och tillgång till egen bil


Meriterande

 • Kunskaper om eller kortare kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen.
 • Utbildningar eller kortare kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen.
 • Erfarenhet av att arbeta med människor med neuropsykiatriska diagnoser
 • Kunskap om att förebygga och hantera hot och våld
 • Erfarenhet av att arbeta med utmanande beteende
 • Kunskaper i lågaffektivt bemötande
 • Baskunskaper i BBiC
 • Erfarenhet av olika journalsystem


Personliga egenskaper:

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring! Vi ser att du som person har du ett genuint pedagogiskt förhållningssätt, du innehar förmågan att bygga varaktiga relationer där du kan växla mellan att sätta gränser och visa din omsorg och värme!

Du har god förmåga att bromsa, vända, släcka ut, avleda och motivera barn och unga med icke önskvärda beteende. Vidare så har du ett professionellt förhållningssätt i mötet med ungdomen, där du beaktar din egen inverkan på ungdomens beteende och känslor. Du ett starkt intresse och en nyfikenhet på ungdomen, samt en stark vilja att arbeta mot uppställda mål i genomförandeplanen.

Du är en ansvarsfull person som angriper dina arbetsuppgifter med stor omsorg och engagemang!

Rekryteringsansvarig:

sara.persson@samskapa.com


I enlighet med Socialnämndens beslut så krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastningsregister och misstankeregister (blankett 442.7) i samband med anställning inom Välfärd samhällsservice. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.  För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, då handläggningstiderna kan vara långa.Record metadata

Click to view metadata