Doktorand i tema Teknik och social förändring [NB this opening has expired]

Occupation: Doktorand
Employer: Linköpings Universitet
Workplace location: Linköping, Östergötlands län, Sverige
Last application date: 2022-11-14
Publication date: 2022-10-14

Prerequisites

Work experiences: Doktorand;This opening in English: Click here to read this opening in English and other languages

Presentation:


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktornad i tema Teknik och social förändring

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva kritisk forskning kring patientinvolvering i vården eller vårdens utveckling. Speciellt fokus ligger på vad patientinvolvering innebär i praktiken, exempelvis från patienters eller professionellas perspektiv. Det specifika forskningsämnet samt vilket fall som studeras är öppna för formulering av innehavaren av anställningen i dialog med handledare.

Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska, självständigt och eventuellt också tillsammans med andra. Till arbetet hör också att vara delaktig i seminarier vid Tema Teknik och social förändring liksom vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik.

Inom ramen för denna anställning förekommer arbetsuppgifter som kräver goda kunskaper i engelska.

Din arbetsplats
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Vid Institutionen för Tema finns också Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB). CMHB är ett LiU-centrum med medarbetare från ett flertal institutioner på Linköpings universitet. På CMHB förstås medicinsk humaniora brett. Det inkluderar exempelvis undersökningar av frågor som uppstår i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, klinisk praktik och biomedicin. Läs mer: https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-humaniora-och-bioetik.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildning för den utlysta anställningen är sociologi, antropologi, teknik- och vetenskapsstudier, statsvetenskap eller angränsande ämnen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta med kvalitativa metoder är ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att skriva om samhällsvetenskapliga frågor i det medicinska fältet är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta tvärvetenskapligt är meriterande.

Goda förmågor att uttrycka sig på engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på max ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen, hur du ansöker mm se:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20265&rmlang=SE


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Record metadata

Click to view metadata